Kako mogu da dobijem savet o poslovanju za sve svoje objekte odjednom?

Updated pre 1 mes.

Na stranici „Preporuke“ se nalaze saveti za poboljšanje poslovnih rezultata vaših smeštajnih objekata. Ovi saveti su prilagođeni objektu kojim upravljate, a svaki savet je povezan sa grupnim radnjama koje možete da preduzmete za jedan, nekoliko ili sve svoje objekte.

  1. Otvorite stranicu „Preporuke“.

  2. Da biste primenili savet, odaberite „Aktiviraj odmah“. Ako želite da zanemarite savet, izaberite „Zanemari“.

Napomena: da biste pristupili ovoj funkciji, potrebno je da imate grupni ekstranet nalog za upravljanje većim brojem objekata. Ukoliko imate više objekata kojima upravljate, a i dalje nemate grupni nalog, stupite u kontakt sa nama kako bismo ga napravili.

Kako vam se čini ova stranica?

Black Friday ponuda je dostupna

Aktivirajte ovu ponudu kako biste primili veći broj rezervacija krajem ove godine, kao i tokom cele 2021.

Saznajte više