Sve što treba da znate o Sistemu za povećanje vidljivosti

Saznajte kako naša alatka za povećanje vidljivosti može da poveća broj pregleda stranice vašeg objekta i popunjenost vaših kapaciteta uvek kada je to vašem objektu potrebno.

Otkrijte Sistem za povećanje vidljivosti

Šta je to Sistem za povećanje vidljivosti?

Naš Sistem za povećanje vidljivosti vam nudi način da povećate svoju vidljivost – gde god i kada god to vi želite.

Vaš objekat može da se istakne određenim datumima kada je visoka potražnja ili tokom perioda kada imate slabu prodaju i visoku stopu otkazivanja.

Takođe možete da privučete veći broj inostranih gostiju tako što ćete svoj objekat istaknuti putnicima koji u određenim zemljama pretražuju određene datume.

Korišćenjem ove alatke i prilagođavanjem provizije koju plaćate moći ćete da vidite koliko povećanje broja pregleda stranice možete da očekujete. Ovu procenu pravimo na osnovu našeg trenutnog istraživanja o ponašanju putnika, trendovima u rezervisanju i potražnji.

Kako da aktivirate Sistem za povećanje vidljivosti

Sistem za povećanje vidljivosti možete lako da podesite ako pratite sledeće korake:

1. Ulogujte se u svoj ekstranet i kliknite na karticu „Prilike“. Izaberite „Sistem za povećanje vidljivosti“.

2. Tu možete da izaberete za koji datum prijavljivanja želite da povećate vidljivost. Ako vam je popunjenost niža tokom određenog perioda, te datume možete da izaberete u kalendaru.

3. U sledećem odeljku, „Izaberite državu“, možete da izaberete ciljanu grupu putnika.

4. Zatim izaberite stopu provizije koju želite da platite, koristeći plavi krug ili klizač.

5. Kada završite ovaj korak, kliknite na dugme „Primeni nov iznos provizije“.

Kada treba da koristite Sistem za povećanje vidljivosti

Datumi kada je visoka potražnja

Da li želite da se vaš objekat istakne putnicima na datume kada je najviša potražnja ili tokom određenih lokalnih dešavanja i praznika? Ovu opciju možete da podesite tako da poveća vašu vidljivost za boravke između dva određena datuma i da se vaš objekat istakne putnicima koji traže smeštaj za te datume.

Datumi kada je niska potražnja i neprodate smeštajne jedinice  

Ako za određene datume i dalje imate puno raspoloživih jedinica, možete da koristite Sistem za povećanje vidljivosti kako bi vaš objekat bio privlačan putnicima koji još traže smeštaj. Profitirajte od dodatne vidljivosti kada vam je to najpotrebnije.

Usredsredite se na putnike iz određenih država  

Takođe vam nudimo mogućnost da se istaknete putnicima iz određenih država. Ako, na primer, znate da se u nekoj zemlji približava državni praznik, možete da budete privlačni putnicima koji pretražuju tu lokaciju. Rešavanje problema otkazivanja u poslednjem trenutku  

Veliki broj gostiju vam otkazuje rezervacije u poslednjem trenutku?

Jednostavan način da rešite ovu situaciju je da što pre vratite svoje smeštajne jedinice u prodaju. Sistem za povećanje vidljivosti može da poboljša rang vašeg objekta i privuče nove goste u otkazane jedinice.