Šta je anonimna recenzija i da li mogu da je uklonim?

Pošto ostavi recenziju, gost može odabrati da: 

  • koristi svoje ime
  • koristi nadimak
  • ostane anoniman  

Anonimna recenzija je kada gost ostavi recenziju i ne navede nikakve lične podatke.

Budući da poštujemo pravo na privatnost naših korisnika, važno je da oni imaju ovu opciju. Ako se gost odluči da ostavi anonimnu recenziju, odgovornost za zaštitu njegove privatnosti snosi Booking.com, tako da ne možemo da podelimo nikakve podatke o tim gostima.

Sve recenzije na našem veb sajtu, uključujući anonimne recenzije, su 100% proverene. Proveravamo i uvereni smo da je svaku recenziju napisao pravi gost koji je rezervisao i/ili boravio u objektu (osim ako je njegova rezervacija prijavljena kao nepojavljivanje).

Ako gost ostavi anonimnu recenziju sa komentarima, možete odgovoriti na nju putem kartice “Recenzije gostiju” u svom ekstranetu.

Kada je reč o uklanjanju anonimne recenzije, ista pravila važe kao i za svaku drugu recenziju: recenzije možemo da uklonimo samo u određenim situacijama.