Kako se računa moja prosečna ocena gostiju?

Image
guest_review_cover

 

 

Mnogi od vas su izrazili nedoumice u vezi sa pravičnošću i tačnošću ocena gostiju i imali pitanja o računanju konačne ocene. 

Poslušali smo vas i na osnovu vaših komentara uveli sledeća unapređenja:

  • Gosti sada sami biraju “ukupnu” ocenu

Do sada smo ocenu iz svake recenzije računali na osnovu prosečne ocene za 6 kategorija: “lokacija”, “čistoća”, “udobnost”, “vrednost za uloženi novac”, “sadržaji” i “osoblje”. Od sada će gosti sami davati ukupnu ocenu svog boravka. 

Gosti će i dalje moći da ocene ove kategorije, ali se te ocene više neće koristiti za računanje ukupne ocene. Umesto toga, gosti će sami birati ukupnu ocenu. Uvođenje ove zasebne ocene koju gosti biraju nam pomaže da ostanemo u toku sa primerima dobre prakse u turističkoj branši.         

 

 Pre  Posle

Prikupljanje zasebne ukupne ocene objekta

Ocena se ne zasniva na ocenama pojedinačnih kategorija.

Image
x_image_partnerhelp_1
Image
icon_partnerhelp

Prikupljanje ocena za kategorije

Lokacija, čistoća, udobnost, vrednost za uloženi novac, sadržaji i osoblje. 

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

Prikupljanje komentara gostiju

Šta se gostima svidelo, a šta nije.

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

 

  • Smajlije smo zamenili novom kliznom skalom od 1 do 10 za ukupnu ocenu gostiju 

Tokom našeg istraživanja ste nam rekli da prethodni sistem sa smajlijima nije bio tako precizan i objektivan kao što je trebalo da bude, niti je omogućavao gostima da izraze svoje potpuno i tačno mišljenje. Kako bi recenzije bile svima jasnije, uveli smo kliznu skalu od 1 do 10.

Image
slider_partnerhelp
  • Uvođenje klizne skale od 1 do 10 znači da 2,5 više nije najniža ocena koju možete da dobijete

U prethodnom sistemu su gosti mogli da izaberu najtužniju ikonicu (najnižu ocenu), što bi značilo ocenu “2,5”. Rekli ste da to nema smisla, tako da je sada najniža ukupna ocena koju možete da dobijete “1”.

 

Napomena: budući da se ukupna ocena ne računa na osnovu proseka ocena i da gosti mogu sami da izaberu ocenu od 1 do 10, možda ćete primetiti neznatnu razliku u ukupnim ocenama koje ćete dobijati iz pojedinačnih recenzija. S obzirom na to da vaša ocena više neće biti zasnovana na oceni za više kategorija, vi i potencijalni gosti ćete imati tačniju sliku kada je reč o iskustvima gostiju u vašem objektu.

To će vam pomoći da prepoznate šta ide dobro, a šta biste ubuduće mogli da poboljšate.

Promena sistema ocenjivanja će se uvesti postepeno, pa ćete neko vreme i dalje primati pojedine recenzije putem starog sistema.

 

Pređite na:

 


Šta će se dogoditi sa mojom trenutnom ocenom? 

Ova izmena nije retroaktivna i neće uticati na recenzije koje ste do sad primili. Samo će se nove recenzije prikupljati u skladu sa novim sistemom. Budući da će se ova promena postepeno odvijati, moguće je da ćete neko vreme primati pojedine recenzije putem starog sistema ocenjivanja. Kao i obično, recenzije će automatski isteći nakon 24 meseca. 


Kako će ova promena uticati na moju ocenu gostiju?

Novi sistem ocenjivanja je detaljniji (zasniva se na skali od 1 do 10, a ne 4 smajlija). Na bolji način će predstaviti iskustva gostiju u vašem objektu. Važno je spomenuti da će ova promena podjednako uticati na sve objekte.


Šta ako postoji velika razlika između moje ukupne ocene i ocena za pojedine kategorije u okviru iste rezervacije?

Gosti mogu da ocene svoje iskustvo kako god to žele, ali takođe razumemo da vam je konzistentnost u njihovim komentarima važna. Pratićemo ponašanje gostiju i obrasce slanja recenzija i radićemo na tome da nedoslednosti koje primetimo svedemo na minimum.


Da li će gosti moći da pošalju recenziju bez ukupne ocene?

Ne, gosti neće moći da napišu recenziju, ocene bilo koju kategoriju ili pošalju recenziju, a da prethodno nisu dali ukupnu ocenu.


Šta ako gosti počnu da šalju ukupnu ocenu, a prestanu da ocenjuju kategorije ili pišu recenzije?

Detaljni komentari gostiju vam pomažu da razumete šta je bilo dobro, a šta je moglo da bude bolje. Razumemo koliko je važno da nastavite da primate pisane komentare i ocene za 6 kategorija. Ne očekujemo veći uticaj na prateće komentare, ali ćemo svakako pratiti ponašanje gostiju i obrasce slanja recenzija i radićemo na tome da prikupimo što više ovih važnih informacija.