Kako se računa moja prosečna ocena gostiju?

Updated pre 2 mes. | Čitanje: 4.5 min.
Sačuvajte članak

Vreme potrebno za čitanje: 4,5 minuta

Ističemo: kako bi bio siguran da gubitak recenzija ne utiče negativno na vaš objekat, Booking.com će postepeno produžavati rok trajanja vaših postojećih recenzija sa dve na tri godine. To znači da će od 31. jula 2020. godine recenzije čiji rok trajanja uskoro ističe nastaviti da se prikazuju još godinu dana.

Image
Review_Score_img1

Nakon što se gost odjavi, šaljemo mu e-poruku sa molbom da napiše recenziju svog boravka u vašem objektu. Rok za to je 90 dana.

U sklopu recenzije je potrebno da gosti daju objektu ukupnu ocenu od 1 do 10. Kada dobijete najmanje tri recenzije, prikazaćemo ocenu gostiju vašeg objekta koja predstavlja prosek ovih ukupnih ocena.

Takođe ćemo gostima postaviti niz pitanja koja nisu obavezna, ali njihovi odgovori neće biti uračunati u vašu ocenu gostiju.

Kako funkcioniše formular za recenzije gostiju?

Gosti izaberu ukupnu ocenu od 1 do 10 kako bi ocenili svoje iskustvo u vašem objektu. To je jedino pitanje na koje su obavezni da odgovore kako bi mogli da pošalju recenziju. Prosek ovih ocena se javno prikazuje kao vaša ocena gostiju.

Image
Review_Score_img2

Takođe tražimo od gostiju da ocene vaš objekat u ovih šest zasebnih kategorija:

  • Čistoća

  • Udobnost

  • Vrednost za uloženi novac

  • Sadržaji

  • Lokacija

  • Osoblje

Davanje ovih ocena nije obavezno. One se ne računaju za vašu ocenu gostiju.

Gosti zatim mogu da navedu još ocena koje nisu obavezne, ali se one odnose na različite teme za različite goste. Te ocene se takođe ne računaju za vašu ocenu gostiju.

Osim toga, podstičemo putnike da sami napišu komentare, ali ni to nije obavezno. Ovi odgovori mogu da vam pruže korisne uvide u to kakve rezultate ostvaruje vaš objekat. Takođe mogu biti korisni gostima koji razmatraju rezervisanje boravka u vašem objektu.

Da li gosti mogu da pošalju recenziju bez davanja ukupne ocene?

Ne, gosti moraju da daju barem ukupnu ocenu kako bi mogli da pošalju recenziju.

Da li je ovaj sistem u potpunosti zamenio prethodni?

Da, ovaj novi sistem davanja zasebne ukupne ocene je u potpunosti zamenio stari sistem. On važi za objekte i goste širom sveta. Ukoliko ste dobili ocene u okviru starog sistema, one će se i dalje računati za vašu ukupnu ocenu tokom tri godine od datuma kada ste ih primili.

Napomena: uvažavamo uticaj koji je korona virus (COVID-19) imao na boravke gostiju, a samim tim i na recenzije. Kako bismo se postarali da gubitak recenzija ove godine ne uzrokuje dodatan negativan učinak na objekte, produžićemo rok trajanja recenzija i postepeno ga menjati na tri godine. Ovo će od 31. jula 2020. godine važiti za sve recenzije čiji bi rok trajanja inače istekao nakon tog datuma. Na primer: recenzija gosta koja je poslata 1. avgusta 2018. bi istekla 1. avgusta 2020. godine. Međutim, sada je novi datum isteka te recenzije 1. avgust 2021. godine.

Cilj nam je da se pobrinemo da vam sistem i dalje pruža određenu vrednost, čak i nakon posebne situacije u vezi sa pandemijom, i nastavićemo da pratimo i vršimo poboljšanja na osnovu vaših komentara i u vašem najboljem interesu.

Zašto sada rok trajanja recenzija ističe za tri godine, umesto dve?

Recenzije su korisne potencijalnim putnicima koji razmatraju vaš smeštaj. Produžavanjem perioda tokom kojeg recenzije mogu da budu prikazane na stranici vašeg objekta, nastojimo da pretvorimo putnike koji razmatraju vaš smeštaj u one koji ga i rezervišu. Na taj način omogućavamo partnerima koji su nedavno registrovali objekte na Booking.com veb sajtu ili imaju manji broj recenzija da im ukupna ocenu gostiju i dalje bude verodostojna.

Kakvu ulogu ima Booking.com u računanju moje ocene?

Mi nemamo nikakvu ulogu u računanju vaše ocene. Samo omogućavamo postupak prikupljanja recenzija vaših gostiju. Pojedinačne ocene su pokazatelj stvarnih iskustava gostiju i direktno doprinose vašoj ukupnoj oceni gostiju.

Zbog čega je sistem za recenzije značajan?

Korisnicima koji posećuju Booking.com veb sajt su recenzije gostiju jedna od najvažnijih vrsta informacija o objektu. Naš sistem proverenih recenzija gostiju pruža verodostojne informacije koje pomažu korisnicima da donesu odluku o tome gde će rezervisati boravak.

Ovaj sistem za recenzije smo kreirali na osnovu komentara gostiju i partnera i kontinuirano se oslanjamo na njihovo mišljenje kako bismo ga poboljšali. Sistem je osmišljen da bi vam pomogao u prikupljanju konstruktivnih komentara na transparentan način i kako bi bio pravedan prema svim objektima.

Gde mogu da analiziram recenzije gostiju za svoj objekat?

Svoje recenzije možete da pročitate u okviru odeljka „Recenzije gostiju“ u ekstranetu. U odeljku „Analitika“ možete videti kako se vaša ocena menjala tokom vremena i kakva je u poređenju sa izabranom grupom sličnih objekata.

Kako vam se čini ova stranica?