Odgovaranje na recenzije gostiju

Ažurirano pre 9 mes. | Čitanje: 3 min.
Sačuvaj

Gosti koji su boravili u vašem objektu mogu da napišu recenziju i daju mu ocenu od jedan do deset. Recenzije predstavljaju odličan način da dobijete komentare o tome kako da poboljšate svoj objekat i uslugu za buduće goste. Na recenzije gostiju možete da odgovorite putem ekstraneta ili aplikacije Pulse. Naš tim će pregledati vaše odgovore pre nego što ih objavimo.


Odeljci ovog članka:


Odgovaranje na recenzije gostiju

Na recenzije gostiju možete odgovoriti na jeziku na kom je recenzija napisana ili na engleskom. Odgovori na drugim jezicima neće biti objavljeni. Možete odgovoriti na recenzije gostiju koje imaju naslov ili komentare. Na recenzije gostiju možete odgovoriti putem ekstraneta ili aplikacije Pulse, ali postojeće odgovore možete izmeniti ili ukloniti samo u ekstranetu.

Pratite sledeće korake kako biste odgovorili na recenzije u ekstranetu:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. U okviru kartice „Recenzije gostiju“ kliknite na opciju „Recenzije gostiju
 3. Kliknite na „Odgovori“ ispod recenzije gosta na koju želite da odgovorite
 4. Unesite svoj odgovor i kliknite na „Pošalji

Pratite sledeće korake kako biste odgovorili na recenzije u aplikaciji Pulse:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom mobilnom uređaju
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Recenzije gostiju“, a zatim „Recenzije gostiju
 4. Dodirnite recenziju na koju želite da odgovorite
 5. Unesite svoj odgovor, a zatim dodirnite „Pošalji

Pratite sledeće korake kako biste izmenili ili uklonili postojeći odgovor:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. U okviru kartice „Recenzije gostiju kliknite na opciju „Recenzije gostiju
 3. Kliknite na „Pogledajte svoj odobreni odgovor“ ispod recenzije na koju želite da odgovorite
 4. Kliknite na „Izmeni“ i unesite izmene
 5. Kliknite na „Pošalji

Opšti saveti za odgovaranje na recenzije gostiju

 • Neka vaša poruka bude što ličnija kako biste pokazali da ste izdvojili vreme za svoje goste.
 • Učtiv i ljubazan odgovor će vas predstaviti kao pozitivnu i profesionalnu osobu, posebno kada odgovarate na negativnu recenziju.
 • Neka vaši odgovori budu kratki i konkretni. Postarajte se da ono što pišete bude istinito i tačno.
 • Gostima napišite originalne odgovore. Budite precizni kako bi vaši odgovori bili verodostojniji.
 • Iskren odgovor sa pozitivnim stavom može promeniti negativnu recenziju i imati veliki uticaj na potencijalne goste koji čitaju recenzije.
 • Ljudi koji su imali negativno iskustvo možda samo žele da budu saslušani. Prihvatite njihovo negativno iskustvo i, ako je moguće, stavite im do znanja šta preduzimate da biste se poboljšali. Na taj način pokazujete i njima i drugim potencijalnim gostima da svoje goste shvatate ozbiljno i da uvažavate njihove komentare.
 • Pročitajte naše smernice za sadržaj koje su dostupne ovde kako biste bolje razumeli naša pravila za moderaciju sadržaja. Ove smernice se primenjuju i na odgovore i na recenzije i zahvaljujući njima je sadržaj na našoj platformi primeren za korisnike širom sveta.

 

Podelite svoje mišljenje u okviru Zajednice partnera

Responding to guest reviews

You can respond to guest reviews in either the language of the review or in English. Responses in other languages won’t be published. You can respond to guest reviews which have either a title or comments. You can respond to guest reviews via the extranet or the Pulse app, but you can only edit or remove existing responses in the extranet.

Follow these steps to respond to reviews in the extranet or Pulse app:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the guest review to which you want to respond, click Reply.
 4. Type your response, then click Send.

Follow these steps to edit or remove an existing response:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the review to which you want to respond, click View your approved response.
 4. Click Edit and make your changes.
 5. Click Send.
 1. Open the Pulse app on your mobile device.
 2. Tap More.
 3. Tap Guest reviews, then tap Guest reviews.
 4. Tap on the review to which you want to respond.
 5. Type your response, then tap Send.

General tips for responding to guest reviews

 • Make your message as personal as you can to show that you take the time for your guests.
 • A polite and courteous reply makes you look positive and professional, especially when you’re responding to a negative review.
 • Keep your responses short and to the point, and make sure what you write is true and accurate.
 • Write original responses to your guests. Be specific to make your responses more genuine.
 • A genuine response with a positive attitude can turn a negative review around and can be especially impactful for potential guests reading the reviews.
 • People who’ve had a negative experience may just want to be heard. Acknowledge their negative experience and, if possible, let them know what you’re doing to improve. This shows them – as well as other potential guests – that you take your guests seriously and that you listen to their feedback.
 • Read our content guidelines available here to better understand our content moderation rules. Our guidelines apply to replies as well as reviews, keeping our platform appropriate for a global audience.

 

Share your thoughts in the Partner Community

Da li je ovaj članak koristan?