Sve što treba da znate o recenzijama gostiju

Ažurirano pre 4 mes. | Čitanje: 4.5 min.
Sačuvaj

Odeljci ovog članka:

1. Kada Booking.com prikuplja recenzije gostiju?

2. Šta gosti mogu da ocene prilikom slanja recenzije?

3. Kako se računa prosečna ocena gosta?

4. Kakvu ulogu ima Booking.com u računanju moje ocene?

5. Zašto je ukupna ocena gosta ponekad viša ili niža od ocena različitih kategorija?

6. Šta mogu da uradim ako se broj recenzija mog objekta na Booking.com veb sajtu smanjuje?

7. Gde mogu da analiziram recenzije gostiju za svoj objekat?

 


1. Kada Booking.com prikuplja recenzije gostiju?

Nakon što se gost odjavi, šaljemo mu e-poruku sa molbom da napiše recenziju svog boravka u vašem objektu. Rok za to je 90 dana.


2. Šta gosti mogu da ocene prilikom slanja recenzije?

Gosti biraju ukupnu ocenu od 1 do 10 kako bi ocenili svoje iskustvo u vašem objektu. To je jedino pitanje na koje su obavezni da odgovore da bi mogli da pošalju recenziju. Prosek ovih ukupnih ocena će postati ocena gostiju vašeg objekta, a prikazaćemo je nakon što primite prvu recenziju. 

rating

Takođe tražimo od gostiju da ocene vaš objekat u ovih šest zasebnih kategorija:

  • Čistoća
  • Udobnost
  • Vrednost za uloženi novac    
  • Sadržaji
  • Lokacija
  • Osoblje

Sve ove ocene nisu obavezne i ne računaju se za vašu ocenu gostiju.

Gosti zatim mogu da navedu još ocena koje nisu obavezne, ali se odnose na različite teme za različite goste, kao što su WiFi i doručak. Te ocene se takođe ne računaju za vašu ocenu gostiju.

Osim toga, podstičemo putnike da sami napišu komentare, ali ni to nije obavezno. Njihovi odgovori mogu da vam pruže korisne uvide u to kakve rezultate ostvaruje vaš objekat. Oni takođe mogu biti od koristi putnicima koji žele da saznaju više o vašem objektu pre nego što rezervišu boravak u njemu.


3. Kako se računa prosečna ocena gosta?

Od kraja 2019. godine, ukupna ocena na osnovu pojedinačne recenzije više ne predstavlja prosek ocena koje je gost dao za svaku od određenih kategorija. Umesto toga, gosti sada daju ocenu za svoje ukupno iskustvo u vašem objektu.

To je zbog toga što ne možete da imate direktnu kontrolu nad svim određenim kategorijama – npr. lokacijom objekta. Osim toga, drugi aspekti, poput doručka i nivoa buke, mogu isto tako da budu važni za boravak gostiju, ali nisu obuhvaćeni tim kategorijama.

Ovaj novi sistem je u potpunosti zamenio stari, a primenjuje se na objekte i goste širom sveta. Ukoliko ste dobili ocene u okviru starog sistema, one će se i dalje računati za vašu ukupnu ocenu sve dok ne isteknu.

Kako bismo se pobrinuli da vam ovaj sistem bude uvek od koristi, nastavićemo da ga pratimo i unapređujemo na osnovu vaših komentara.


4. Kakvu ulogu ima Booking.com u računanju moje ocene?

Nemamo nikakvu ulogu u računanju vaše ocene. Samo omogućavamo postupak prikupljanja recenzija vaših gostiju. Pojedinačne ocene su pokazatelj stvarnih iskustava gostiju i direktno doprinose vašoj ukupnoj oceni gostiju.


5. Zašto je ukupna ocena gosta ponekad viša ili niža od ocena različitih kategorija?

Ukupnu ocenu svakog gosta prikupljamo na drugačiji način od ocena koje gosti daju za različite kategorije. To činimo zato što u šest dostupnih kategorija ne spada uvek sve što bi gost mogao da uzme u obzir prilikom ocenjivanja svog boravka, dok ukupna ocena predstavlja njegovo iskustvo u celosti. To znači da je uobičajeno da se ukupna ocena razlikuje od ocena različitih kategorija.

Međutim, i dalje je moguće da gost napravi grešku prilikom davanja ocena. Ukoliko mislite da je to u pitanju, obratite nam se putem „Pošte“ u ekstranetu.


6. Šta mogu da uradim ako se broj recenzija mog objekta na Booking.com veb sajtu smanjuje?

Svesni smo da je na neke partnere negativno uticalo arhiviranje starih recenzija dok su usled trenutne situacije primali manji broj novih recenzija.

Da bismo to izbegli, postepeno produžavamo rok trajanja vaših postojećih recenzija sa dve na tri godine. Ovo se odnosi na sve recenzije čiji je rok trebalo da istekne 31. jula 2020. ili nakon ovog datuma.

Na primer, recenzije koje je trebalo da isteknu 31. jula 2020. će sada ostati na stranici vašeg objekta do 31. jula 2021. godine.


7. Gde mogu da analiziram recenzije gostiju za svoj objekat?

Da biste videli kako su se vaša ukupna ocena i ocene određenih kategorija vremenom menjale i kako biste mogli da ih uporedite sa ocenama sličnih objekata po svom izboru, pratite sledeće korake:

1. Ulogujte se u ekstranet

2. Kliknite na opciju „Analitika

3. Kliknite na „Ocene gostiju“

Da li je ovaj članak koristan?