Dodavanje, brisanje, promena redosleda i uređivanje fotografija

Ažurirano pre 2 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Putem ekstraneta ili aplikacije Pulse možete da dodate, ažurirate ili zamenite fotografije u okviru galerije svog objekta. Imajte na umu da je potrebno neko vreme da se fotografije ispravno ažuriraju na stranici objekta. 

Nije moguće dodati video-zapise u galeriju fotografija smeštajnog objekta.


Sadržaj članka:


Dodavanje novih fotografija

Pratite sledeće korake kako biste dodali nove fotografije u svoju galeriju putem ekstraneta:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju Fotografije
 3. Kliknite na „Dodaj fotografije

Pratite sledeće korake kako biste dodali nove fotografije od 360° putem ekstraneta:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju Fotografije
 3. Ispod odeljka „Glavna galerija“ ćete pronaći novi odeljak „Predstavljamo fotografije od 360° na vašoj stranici objekta
 4. Kliknite na „Dodaj fotografije

Pratite korake u nastavku ako želite da dodate fotografije za određenu sobu ili smeštajnu jedinicu. Pobrinite se da galerije fotografija vaše sobe ili jedinice sadrže fotografije na kojima se prikazuju isključivo sadržaji koji se nalaze u toj vrsti sobe ili jedinice.

 1. Izaberite vrstu sobe ili jedinice 
 2. Odaberite opciju „Dodaj fotografije

Pratite sledeće korake kako biste dodali nove fotografije putem aplikacije Pulse:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Informacije o objektu
 4. Izaberite objekat za koji želite da dodate fotografije – možete izabrati više objekata
 5. Dodirnite opciju „Fotografije
 6. Izaberite opciju „Galerija fotografija“ ili „Jedinica
 7. Dodirnite opciju „Dodaj fotografiju“, a zatim „Napravi fotografiju“ da biste snimili fotografiju pomoću mobilnog uređaja ili „Izaberite iz galerije“ da biste dodali fotografiju iz galerije svog uređaja
 8. Da biste sačuvali izmene, dodirnite ikonicu kvačice () na Android uređaju, odnosno opciju „Sačuvaj“ ukoliko koristite iOS uređaj

Brisanje fotografija

Pratite sledeće korake kako biste uklonili fotografije sa stranice svog objekta u ekstranetu:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. Izaberite fotografiju koju želite da uklonite – da biste uklonili više fotografija odjednom, izaberite fotografije i kliknite na „Izbriši fotografije
 4. Kliknite na „Opcije
 5. Kliknite na „Izbriši“, a zatim na „OK

Pratite sledeće korake kako biste uklonili fotografije sa stranice svog objekta u aplikaciji Pulse na iOS uređaju:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Informacije o objektu“, a zatim „Fotografije
 4. Izaberite sobu ili jedinicu 
 5. Dodirnite fotografiju koju želite da izbrišete
 6. Dodirnite ikonicu kante za smeće
 7. Dodirnite opciju „Izbriši

Pratite sledeće korake kako biste uklonili fotografije sa stranice svog objekta putem aplikacije Pulse na Android uređaju:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Informacije o objektu“, a zatim „Fotografije
 4. Dodirnite fotografiju koju želite da izbrišete
 5. Dodirnite opciju „Izbriši fotografiju
 6. Dodirnite opciju „Izbriši

Promena redosleda fotografija

Pratite sledeće korake kako biste promenili redosled fotografija na stranici svog objekta putem ekstraneta:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. Kliknite i prevucite fotografije kako biste im promenili redosled 

Pratite sledeće korake kako biste promenili redosled fotografija u aplikaciji Pulse:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Informacije o objektu
 4. Izaberite objekat za koji želite da dodate fotografije – možete izabrati više objekata
 5. Dodirnite opciju „Fotografije
 6. Izaberite opciju „Galerija fotografija“ ili „Jedinica
 7. Dodirnite opciju „Izmeni raspored fotografija“ i prevucite fotografije da biste napravili željeni redosled
 8. Da biste sačuvali izmene, dodirnite ikonicu kvačice () na Android uređaju, odnosno opciju „Sačuvaj“ ukoliko koristite iOS uređaj

Pomoću opcije „Automatski redosled“ možete poboljšati način na koji se vaše fotografije prikazuju na stranici vašeg objekta. Ova opcija koristi mašinsko učenje kako bi optimizovala redosled vaših fotografija za potencijalne goste. Da biste je uključili ili isključili, pratite ove korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. U odeljku „Glavna galerija“, kliknite na preklopno dugme „Automatski redosled“ 
 4. Odaberite opciju „Deaktiviraj“ ili „Zadrži

Dodavanje ili promena glavne fotografije

Pratite sledeće korake kako biste dodali novu glavnu fotografiju putem ekstraneta:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. Kliknite na opciju „Dodaj fotografije
 4. Izaberite fotografiju, a zatim kliknite na „Opcije
 5. Kliknite na opciju „Postavi kao preferiranu glavnu fotografiju

Ako već imate više fotografija u glavnoj galeriji, pratite sledeće korake kako biste jednu od njih postavili kao glavnu:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. U okviru odeljka „Glavna galerija“ kliknite i prevucite odabranu fotografiju na mesto gde piše „Preferirana glavna fotografija

Svoju glavnu fotografiju možete dodati ili izmeniti i putem aplikacije Pulse na sledeći način:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Dodirnite opciju „Više
 3. Dodirnite opciju „Informacije o objektu
 4. Dodirnite opciju „Objekat“ – možete izabrati više objekata
 5. Dodirnite opciju „Fotografije“, a zatim opciju „Foto-galerija objekta“ – vaša glavna fotografija je prikazana kao prva
 6. Dodirnite opciju „Dodaj fotografiju“ kako biste dodali novu glavnu fotografiju sa svog uređaja ili dodirnite opciju „Izmeni raspored fotografija“ i prevucite postojeću fotografiju u galeriji na mesto glavne fotografije
 7. Da biste sačuvali izmene, dodirnite ikonicu kvačice () na Android uređaju, odnosno opciju „Sačuvaj“ ukoliko koristite iOS uređaj

Označavanje fotografija

Oznake vam pomažu da svoj objekat povežete sa pretragama gostiju i mogu dovesti potencijalne korisnike do vašeg objekta. Pratite sledeće korake da biste dodali oznake svojim fotografijama:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. Izaberite fotografiju, a zatim kliknite na „Opcije
 4. Kliknite na „Izmeni ili označi
 5. Izaberite postojeće oznake ili kreirajte nove oznake
 6. Kliknite na „Dovrši

Ukoliko želite da dodate oznaku svog objekta koji ima jedinicu sa dnevnim boravkom, možete da potražite i dodate oznaku „dnevna soba“. Odnosno, ako smeštajni objekat ima restoranske sadržaje, možete da dodate oznaku „restoran“ za sliku svog restorana.


Rotiranje fotografija

Pratite sledeće korake da biste rotirali svoje fotografije:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu „Objekat“, a zatim izaberite opciju „Fotografije
 3. Izaberite fotografiju koju želite da rotirate, a zatim kliknite na „Izmeni
 4. Ispod fotografije izaberite da li je želite rotirati u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru 
 5. Kliknite na „Sačuvaj“, a zatim na „Dovrši

Da li je ovaj članak koristan?