Kako da napravite bolje fotografije svog objekta

Updated pre 7 mes.
Sačuvaj

Najvažnija informacija: fotografije objekta igraju značajnu ulogu kada gosti biraju smeštaj. Kako bi vaše fotografije bile što efektnije, treba da primenite naše smernice i po mogućstvu najbolje primere iz prakse.


Smernice za fotografisanje

Pametno odabrana i prikladna galerija fotografija može motivisati goste prilikom izbora smeštaja. Kako bismo vam pomogli prilikom odabira galerije fotografija, sastavili smo sledeće smernice:

 1. Fotografije treba da se odnose na putovanje i budu korisne gostima:

Izaberite fotografije koje prikazuju najvažnije aspekte vašeg objekta kako biste postavili prava očekivanja potencijalnih gostiju, poput sledećih:

 • Sadržaji i usluge dostupni u vašem objektu
 • Dekor, lokacija i okolina
 • Vaši bezbednosni sadržaji
 • Vidljive mere za čistoću koje se primenjuju u vašem objektu, kako na nivou jedinice, tako i na nivou objekta 
 • Globalne, regionalne i lokalne oznake za čistoću ili bezbednost, logoi, vodeni žigovi, sertifikati na lokalnom ili engleskom jeziku koje su izdale vladine agencije ili organizacije za izdavanje sertifikata u okviru branše
 • Regionalni i lokalni logoi, oznake, vodeni žigovi, vaučeri, sertifikati koji se odnose na pravila vlade u vezi sa suzbijanjem korona virusa (COVID-19) na lokalnom ili engleskom jeziku 
 • Ukoliko je primenljivo, vaše Booking.com nagrade

Imajte u vidu da ćemo ukloniti sve fotografije koje sadrže promotivne informacije i koje podstiču goste da stupe u kontakt sa objektom ili naprave direktnu rezervaciju. Ovo se odnosi na fotografije cena, popusta ili usluga, kontakt podatke objekta poput adresa e-pošte, telefonskih brojeva, veb sajtova, QR kodova.

 1. Fotografije treba uvek da budu prikladne za globalnu publiku:

Ponudite kvalitetan sadržaj koji je prikladan za globalnu publiku kako bi potencijalni gosti dobili što više informacija na osnovu fotografija vašeg objekta. Uklonićemo fotografije koje prikazuju nezakonit sadržaj, nedozvoljene materijale i nasilje.

Osim toga, uklonićemo sve fotografije koje prikazuju ili ukazuju na diskriminaciju u bilo kom obliku, obuhvataju vulgarni sadržaj, neprimerenu golotinju aktera bez obzira na njihove godine, kao i seksualno implicitni ili eksplicitni sadržaj koji oslikava aktere u prvom planu.

Konačno, imajte u vidu da ćemo ukloniti sve fotografije na kojima su prikazane obmanjujuće informacije koje mogu da ugroze zdravlje i bezbednost gostiju ili prekrše naše standarde za dobrobit životinja.

 1. Fotografije treba da budu originalne i verodostojne:

Dodajte samo fotografije koje smete da koristite – one koje ste napravili sami ili za koje ste dobili zvaničnu dozvolu fotografa ili vlasnika, odnosno kupili odgovarajuću licencu da biste mogli da ih upotrebite.

Nikada nemojte koristiti slike za koje nemate autorska prava. To je nezakonito i naš tim za moderaciju će automatski ukloniti sve fotografije koje su postavljene bez odgovarajuće dozvole, licence ili autorskih prava, ili na zahtev vlasnika fotografija koje ste dodali.

 1. Poštujte privatnost osoba:

Fotografije objekta su korisnije potencijalnim gostima od fotografija ličnih podataka određene osobe. Stoga vas molimo da ne koristite fotografije koje uključuju takve podatke.

Lični podaci u ovom kontekstu mogu da se odnose na fotografije koje su napravljene putem uređaja za nadzor, a na kojima su prikazani gosti u delovima vašeg objekta gde se sa pravom očekuje privatnost (na primer: kupatila, spavaće sobe, svlačionice, saune).

Imajte u vidu da će sve fotografije koje su nastale u takvim okolnostima, odnosno one koje su postavljene bez izričite dozvole osoba koje prikazuju, biti uklonjene na njihov zahtev.

Na osnovu naših Smernica za moderaciju fotografija objekta, dolenavedena tabela može da vam pruži jasno objašnjenje o tome kakve fotografije su dozvoljene, a kakve nisu.

 1. Fotografije treba da se odnose na putovanje i budu korisne gostima:

Šta je dozvoljeno

Šta nije dozvoljeno

 • Možete da uključite nagrade profesionalnih udruženja ili vladinih agencija.
 • Poželjno je da uključite Booking.com nagrade koje ste primili (u idealnom slučaju one nedavne, kako biste ulili dodatnu sigurnost gostima).
 • Takođe bi trebalo da obuhvatite sve najnovije vizuelne informacije o svojim sadržajima i uslugama.
 • Dodajte fotografije svog objekta, dekora, lokacije i bezbednosnih sadržaja.
 • Navedite fotografije vidljivih mera za čistoću koje se primenjuju u vašem objektu poput globalnih, regionalnih i lokalnih oznaka za čistoću ili bezbednost, logoa, vodenih žigova, sertifikata na lokalnom ili engleskom jeziku koje su izdale vladine agencije ili organizacije za izdavanje sertifikata u okviru branše (npr. Estancia Sanitizada, Limpieza Certificada, Sanitized Stays, Scrubbed Clean, Clean Stay, Daily Disinfection, IHG Safe, SG Clean, All Safe).
 • Uključite fotografije regionalnih i lokalnih logoa, oznaka, vodenih žigova, vaučera, sertifikata koji se odnose na pravila vlade u vezi sa suzbijanjem korona virusa (COVID-19) na lokalnom ili engleskom jeziku (npr. „bon turystyczyni“ ili „tourism vouchers“).
 • Dodajte tekst o cenama, popustima, novim aranžmanima i besplatnim pogodnostima ukoliko ne podstiče goste da stupe u kontakt sa objektom ili naprave direktnu rezervaciju. 
 

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
cleaning badge
 • Ne dodajte nagrade sa drugih platformi za putovanja u okviru svoje stranice objekta na Booking.com veb sajtu. Takođe vas savetujemo da ne prikazujete Booking.com nagrade na drugim platformama.
 • Ne dodajte na stranicu svog objekta logoe, vodene žigove ili zaštitne znakove sa drugih onlajn platformi za putovanja, već isključivo sa Booking.com veb sajta.
 • Ne uključujte bilo kakve kontakt podatke, kao što su URL adrese, linkovi, adrese, brojevi telefona, adrese e-pošte ili QR kodovi.
 • Ne dodajte promotivne heštegove ili naloge na društvenim mrežama (svoje ili svog objekta) u okviru fotografija objekta.
 

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - Original
 1. Fotografije treba uvek da budu prikladne za globalnu publiku:

Šta je dozvoljeno

Šta nije dozvoljeno

 • Možete da uključite fotografije sa delimično nagim odraslim osobama ukoliko nisu u prvom planu (npr. ljudi u kupaćim kostimima ili usluge koje se pružaju u vašem objektu, kao što su spa centri).
 • Možete da dodate umetnička dela na kojima su prikazane delimično nage odrasle osobe, sve dok ta dela (poster, fotografija, slika, skulptura itd.) ne oslikavaju aktere na nepristojan način.
 • Možete da uključite fotografije na kojima se vidi oružje samo ako se ono koristi u svrhu dekoracije ili istorijskog značaja.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - Partial nudity
 • Ne uključujte fotografije delimično nagih odraslih osoba koje se nepristojno ponašaju.
 • Ne uključujte fotografije nage ili delimično nage dece (pored bazena ili u njima) kada su u prvom planu. To može dovesti do ugrožavanja prikazane dece.
 • Nikada ne uključujte obmanjujuće informacije koje mogu da naškode gostima (na primer, “BEZ KORONA VIRUSA (COVID-19)”, “kreveti bez stenica” i druge slične izjave).
 • Nikada ne uključujte bilo koji diskriminatorni jezik ili slike, kao ni fotografije koje omalovažavaju Booking.com goste ili brend.
 • Postarajte se da nikada ne kršite Booking.com standarde za dobrobit životinja, kao i da ne koristite fotografije na kojima se prikazuje zlostavljanje životinja.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - misleading information
 1. Fotografije treba da budu originalne i verodostojne:

Šta je dozvoljeno

Šta nije dozvoljeno

 • Uvek koristite lične fotografije ili fotografije za koje ste dobili eksplicitno odobrenje fotografa ili vlasnika, odnosno fotografije za koje ste dobili odgovarajuću licencu.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - Original
 • Nikada nemojte da koristite fotografije za koje niste dobili izričito odobrenje. Ukoliko niste sigurni da li smete koristiti određenu fotografiju, preporučujemo vam da izaberete neku drugu za koju znate da može da se koristi.
 • Ne koristite fotografije gostiju bez njihovog prethodnog odobrenja.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - Not original
 1. Poštujte privatnost osoba:

Šta je dozvoljeno

Šta nije dozvoljeno

 • Koristite fotografije koje poštuju očekivanu intimnost i privatnost vaših gostiju.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
restaurant pic
 
 • Nikada nemojte da dodajete fotografije na kojima su prikazani lični podaci ili fotografije sa informacijama koje se mogu koristiti za identifikovanje i/ili manipulisanje, sramoćenje ili povređivanje osoba (kao što su lična dokumenta, debitne i kreditne kartice, fakture, registarske tablice, brojevi rezervacija).
 • Nikada ne uključujte fotografije gostiju koje su napravljene putem uređaja za nadzor u delovima objekta gde se očekuje privatnost.

Relevantni primeri koje smo pronašli:

Image
Photo guideline examples - Licence plates

Najbolji primeri iz prakse

Na osnovu informacija iz našeg istraživanja koje je i dalje u toku, sastavili smo smernice za fotografisanje smeštajnog objekta ili hotela kako bismo vam pružili savete za pravljenje savršene fotografije. Takođe vam preporučujemo optimalan broj fotografija koje treba da dodate da biste privukli više gostiju i povećali broj rezervacija.

Kakve fotografije hotela su mi potrebne?

Kakve fotografije su mi potrebne za kuću, apartman ili smeštaj za odmor?

Kakve fotografije su mi potrebne da privučem više porodica u svoj objekat?

Upravljanje fotografijama

Is this article helpful?