Kako da izmenim svoje kontakt podatke?

Važno je da su svi vaši podaci u svakom trenutku ažurirani. Podatke možete da proverite i izmenite prateći sledeća uputstva:

1. Kliknite na ikonicu “Nalog” u ekstranetu, a zatim odaberite “Kontakti”.

2. Odaberite “Izmeni” kako biste izmenili postojeće podatke.

3. Ne zaboravite da kliknete na “Sačuvaj” pri dnu stranice.