Kako da označim svoje fotografije?

Za označavanje fotografija pratite uputstva u nastavku:

  1. Kliknite na “Objekat” u ekstranetu i odaberite “Fotografije”.
  2. Kliknite na fotografiju i odaberite “Izmeni”. U pop-up prozoru koji će se pojaviti odaberite plavo dugme “Dodaj oznake”.
  3. Kada kliknete na fotografiju, možete da kliknete na “Dodaj oznake” kako biste odabrali novu. Postojeće oznake biće žute boje, a za njihovo uklanjanje samo kliknite na krstić.

Oznake pomažu da se objekat poveže sa pretragama gostiju i privlače više korisnika.