Kako mogu da izmenim informacije o internetu u svom objektu?

Ako želite da izmenite informacije o internetu u svom objektu, uradite sledeće:

1. Kliknite na karticu  „Objekat“ u ekstranetu i izaberite „Sadržaji i usluge“ ili  „Pravila“..

2.  Tu možete da menjate sve informacije sa stranice

3. Ne zaboravite da kliknete na „Sačuvaj“ kada završite.