Kako mogu da izmenim svoje kontakt podatke?

Updated pre 8 months
Sačuvaj

Važno je da su svi vaši podaci u svakom trenutku ažurirani. Podatke možete da proverite i izmenite prateći sledeće korake:

1. Kliknite na ikonicu “Nalog” u ekstranetu, a zatim odaberite “Kontakti”.

2. Izaberite “Izmeni” kako biste promenili postojeće podatke.

3. Ne zaboravite da kliknete na “Sačuvaj” na dnu stranice.

Is this article helpful?