Kako dodajem ko-domaćina u oglas za moj objekat?

Ova funkcionalnost vam možda još uvek nije dostupna. Mi naporno radimo kako bi ona bila na raspolaganju svim partnerima što je moguće pre. 

Shvatamo da uloga domaćina nekog objekta uključuje čitav niz zadataka i odgovornosti: od upravljanja raspoloživošću i cenama, do odgovaranja na poruke gostiju i njihove posebne zahteve. To može biti i previše za jednu osobu, a naročito u toku sezone.

Međutim, ako ste vi glavni domaćin objekta i želite da podelite odgovornosti ugošćavanja sa još jednom osobom, možete da kreirate i da upravljate dodatnom prijavom za nalog vašeg objekta u ekstranetu. Potrebno je samo da pratite sledeće korake:

  1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na ikonicu „Nalog” koja se nalazi u gornjem desnom uglu.
  2. Izaberite opciju „Kreirajte i upravljajte korisnicima” u padajućem meniju.
  3. Tu ćete videti pregled svih korisnika, njihova prava pristupa i datum poslednjeg prijavljivanja.
  4. Kliknite na opciju „Dodaj korisnika” da biste kreirali novo prijavljivanje. To može da bude novi korisnik ili neko ko već ima pristup drugom nalogu u ekstranetu. ili
  5. Takođe možete da kliknete na opciju „Upravljaj” da biste uredili postojeća prava, uklonili korisnika ili dodelili novog „administratora”.

 

Napomena: U zavisnosti od dodeljenih prava, vaš ko-domaćin može da ima ovlašćenje da unosi određene izmene i da preduzima konkretne radnje u vašem ekstranetu. Na primer, ako ko-domaćinu dodelite „prava administratora”, on/ona će imati pun pristup vašem ekstranetu.

Saznajte više o kreiranju i upravljanju nalozima u ekstranetu.