Kako izgleda postupak provere održivih praksi

Ažurirano pre 3 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Cenimo sve korake koje preduzimate da biste poslovali na održiviji način – svi oni doprinose dobrobiti naše planete, njenih stanovnika, biljnog i životinjskog sveta i staništa. Kako bismo se pobrinuli da odamo priznanje naporima koje ste uložili, kao i pomogli putnicima da donesu odluke o budućim boravcima na osnovu informacija, delimo podatke o vašim održivim praksama na stranici vašeg objekta.


Odeljci ovog članka:


Postupak provere

Važno je da informacije o održivosti koje delimo sa putnicima budu tačne i aktuelne, kao i da vama pružimo podršku kako biste izbegli optužbe za ekomanipulaciju. Stoga smo uveli postupak provere u okviru našeg programa „Održivo putovanje“.

Postupak provere se sastoji iz tri koraka:

 1. Zatražićemo da nam navedete održive prakse koje ste primenili u svom objektu.
 2. Poslaćemo anketu gostima koji su boravili u vašem objektu i postaviti im pitanja u vezi sa nekim praksama (između ostalog ćemo ih pitati da li su tokom boravka videli dokaze da ste ih uveli).
 3. Takođe ćemo zatražiti od pouzdane revizorske kompanije treće strane da vam pošalje e-poruku i zatraži dokaze da ste uveli prakse koje vaši gosti možda ne mogu da vide. Ovi dokazi mogu da uključuju fotografije, pisane izjave i drugu dokumentaciju. Eksterna kompanija će nas obavestiti da li smatra da ste uveli ove prakse u skladu sa određenim kriterijumima.

Obavestićemo vas ukoliko nakon završetka ovog postupka neke prakse koje ste naveli kao implementirane budu označene kao potencijalno netačne i zamolićemo vas da ih proverite. Dok to ne učinite, takođe ćemo u ekstranetu izmeniti informacije o ovim praksama i one će biti označene kao neimplementirane. Ovo je preventivna mera kako bismo se postarali da su informacije koje prikazujemo vašim gostima što tačnije i što aktuelnije.


Održive prakse o kojima postavljamo pitanja vašim gostima

Zamolićemo vaše goste da podele svoje mišljenje o vašem objektu nakon svakog boravka. Tokom ovog postupka ćemo im postaviti pitanja o sledećim održivim praksama za koje ste naveli da su implementirane u vašem objektu:

 • Pružate informacije gostima o lokalnim ekosistemima, nasleđu i kulturi, kao i o smernicama za posetioce
 • Nemate u ponudi jednokratne plastične flaše za vodu ili gazirana pića
 • Instalirali ste aparate za točenje vode za piće i preporučujete gostima da ih koriste umesto flaša za jednokratnu upotrebu
 • Zamenili ste jednokratne plastične bočice za kozmetičke preparate velikim dozatorom
 • Zamenili ste jednokratno plastično posuđe i pribor za jelo opcijama za višekratnu upotrebu
 • Nudite gostima obilaske i aktivnosti koje organizuju lokalni vodiči i agencije
 • Sobe za goste su opremljene prekidačima za uštedu električne energije (npr. potrošnja električne energije se kontroliše ključ-karticom)
 • Imate samo toalete sa niskom potrošnjom vode (poput toaleta sa malim protokom vode i toaleta sa dvostrukim ispiranjem)
 • Imate zelene površine poput vrtova/krovnih vrtova
 • U vašem objektu se ne izlažu divlje ili nepripitomljene životinje i nije moguća interakcija sa njima dok su zatočene u okviru objekta. One se ne ubijaju, konzumiraju niti prodaju
 • Omogućavate platformu lokalnim umetnicima putem koje mogu da prikažu svoje veštine
 • Gosti mogu da ne koriste uslugu čišćenja sobe (što npr. znači da se posteljina ređe menja)
 • Omogućavate gostima program za ponovnu upotrebu istih peškira
 • Zamenili ste jednokratne čaše čašama za višekratnu upotrebu
 • Implementirali ste plan za recikliranje (npr. u sobama za goste, zajedničkim prostorijama i kuhinji) za najmanje četiri vrste otpada (staklo, papir, plastiku i organski otpad)
 • Ne nudite jednokratne plastične slamčice i kašičice
 • Imate vegetarijanske i veganske opcije na meniju

Ukoliko većina gostiju navede u svojim komentarima da nije videla da je neka održiva praksa uvedena u vašem objektu, izmenićemo informacije o toj praksi u ekstranetu i ona će biti prikazana kao neimplementirana.


Održive prakse u objektu o kojima se konsultujemo sa eksternom kompanijom

Ostvarili smo saradnju sa pouzdanom eksternom revizorskom kompanijom pod nazivom SGS, kako bi nam ona pomogla da proverimo održive prakse koje gosti možda ne mogu da vide.

Ukoliko ste nam naveli da ste implementirali neke od održivih praksi u nastavku, kompanija SGS vam može poslati e-poruku i zamoliti vas da pružite dokaze. Navešće vam i kriterijume kako biste lakše shvatili šta se traži.

Ovo su održive prakse za čiju proveru koristimo usluge kompanije SGS:

 • Koristite LED sijalice za najmanje 80% osvetljenja soba za goste i javnih prostorija u svom objektu
 • Svi prozori u vašem objektu imaju dupla stakla
 • Električna energija koju koristite u svom objektu je iz 100% obnovljivih izvora
 • Uveli ste pravila u vezi sa prehrambenim otpadom koja se odnose na prevenciju, smanjenje, reciklažu i odlaganje prehrambenog otpada, kao i edukaciju o tome
 • Najmanje 80% hrane u vašoj ponudi potiče iz oblasti koja je u krugu od XX kilometara od vašeg objekta i namirnice su organske
 • Koristite isključivo tuševe sa niskom potrošnjom vode (kao što su npr. pametni tuševi ili tuševi sa malim protokom vode)
 • Kupujete sertifikovane kredite za emisiju ugljenika kako biste kompenzovali najmanje 10% ukupne godišnje emisije ugljenika koju vaš objekat proizvodi
 • Ulažete procenat prihoda svog objekta u projekte vaše zajednice ili lokalne održive projekte

Ukoliko to bude potrebno, kompanija SGS će vam poslati podsetnike putem e-poruka i zatražiće više informacija. Biće naveden i jasan rok do kog treba da ih pružite.

Ako do isteka roka ne pružite dokaze za neku održivu praksu koji su u skladu sa odgovarajućim kriterijumima, kompanija SGS će nas obavestiti o tome. Mi ćemo potom ispraviti informacije o toj praksi u ekstranetu i ona će biti prikazana kao neimplementirana.


Posledice pružanja netačnih informacija o održivim praksama

Ukoliko bude potrebno da ispravimo informacije o nekoj održivoj praksi u ekstranetu, ovo su moguće posledice:

 1. Vaš objekat može da pređe na niži nivo u okviru programa „Održivo putovanje“
 2. Informacije o održivim praksama u vašem objektu možda više neće biti vidljive putnicima
 3. Vaš smeštaj može da izgubi oznaku „Održivo putovanje“, koju putnici trenutno vide na stranici objekta

Obavestićemo vas putem e-poruke ukoliko pređete na niži nivo ili izgubite svoju oznaku „Održivo putovanje“.


Pregledanje komentara gostiju ili kompanije SGS

Nećete moći da ažurirate informacije o praksi u ekstranetu dok ne pregledate komentare vaših gostiju ili kompanije SGS. Možete da se složite ili ne složite sa njihovim komentarima.

Ako se složite sa komentarima, prihvatate da informacije koje ste ranije naveli više nisu tačne. Za datu održivu praksu će nadalje u ekstranetu biti navedeno da još nije uvedena. Ukoliko je to imalo uticaja na vaš nivo u programu „Održivo putovanje“ ili na oznaku, izmene će ostati na snazi.

Ako kasnije uvedete izmene u svom objektu i sigurni ste da ste ispravno implementirali jednu ili više novih održivih praksi, moći ćete ponovo da ažurirate informacije u ekstranetu i objasnite te izmene.

Ukoliko se ne slažete sa komentarima, zatražićemo da objasnite zašto. Potom ćemo ažurirati informacije o vašoj održivoj praksi u ekstranetu kako bi ona ponovo bila prikazana kao implementirana. Ako ste usled komentara prešli na niži nivo u programu „Održivo putovanje“ ili ste izgubili oznaku, poništićemo ove izmene.

Ukoliko sarađujete sa eksternom kompanijom za sertifikaciju treće strane, nećemo kontaktirati sa vama kako bismo zatražili da i nama potvrdite svoje održive prakse. Takođe nećemo vašim gostima slati anketu sa pitanjima o ovim praksama.

Imajte u vidu da ste, u skladu sa našim Opštim uslovima pružanja usluge, u obavezi da navedete tačne informacije o svom smeštajnom objektu. Ove informacije ćemo prikazivati na stranici vašeg objekta. One obuhvataju i informacije o vašim održivim praksama.

Da li je ovaj članak koristan?