Upravljanje fotografijama putem ekstraneta

pomoc
Upravljanje fotografijama putem ekstraneta
Za označavanje fotografija pratite uputstva u nastavku: Kliknite na karticu “Objekat” u ekstranetu i odaberite “Fotografije”. Kliknite na fotografiju i
pomoc
Upravljanje fotografijama putem ekstraneta
Za izmenu redosleda fotografija na stranici svog objekta, pratite uputstva u nastavku: 1. Kliknite na karticu “Objekat” u ekstranetu i odaberite odeljak
pomoc
Upravljanje fotografijama putem ekstraneta
Svoju glavnu fotografiju možete da promenite vrlo jednostavno, i to na sledeći način: Kliknite na karticu “Objekat” u ekstranetu, a zatim odaberite “Fotografije