Upravljanje plaćanjima gostiju

pomoc
Upravljanje plaćanjima gostiju
Nova direktiva pod nazivom Payment Service Directive 2 (PSD2) stupiće na snagu 14. septembra 2019. godine. Cilj je da se smanji broj prevara i da onlajn
pomoc
Upravljanje plaćanjima gostiju
To zavisi od uslova i opcija plaćanja koje nudite. Ako ne prihvatate kreditne kartice, gost će vam platiti u lokalnoj valuti prilikom dolaska ili odlaska. Ako