Ažuriranje cenovnih planova pomoću aplikacije Pulse

Updated pre 1 mes. | Čitanje: 7 min.
Sačuvajte članak

U ovom članku ćemo vam objasniti kako da jednostavno ažurirate svoje cenovne planove i cene za jedan ili više datuma u aplikaciji Pulse.

Napomena: u septembru 2020. godine smo kreirali novi kalendar u okviru aplikacije Pulse. Neki partneri su već prešli na novu verziju kalendara, a ostali će uskoro. U nastavku ćete pronaći uputstva za ažuriranje raspoloživosti putem stare i nove verzije.

Image
Old Pulse calendar

 

Stari kalendar

 

Image
New Pulse calendar

 

Novi kalendar


Sadržaj:

Stari kalendar

Novi kalendar


Stari kalendar

U aplikaciji Pulse možete da ažurirate svoje cene za jedan ili više datuma. U nastavku pogledajte uputstva za iOS i Android verzije aplikacije.

iOS

Ako želite da unesete jednu izmenu za određeni datum:

 1. Otvorite karticu „Raspoloživost“ i izaberite datum koji želite da ažurirate
 2. Skrolujte naniže da biste videli sve vrste svojih jedinica
 3. Pronađite vrstu jedinice koju želite da ažurirate i dodirnite je
 4. Otvoriće se stranica sa kalendarom i vašim cenovnim planovima za tu jedinicu
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i dodirnite sivo polje. Zatim prilagodite cenu kako želite
 6. Kada završite, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je postupak završen

Ako želite da unesete izmene za više datuma:

 1. Otvorite karticu „Raspoloživost“ i dodirnite opciju „Izmenite više datuma“ ispod kalendara
 2. Izaberite period koji želite da ažurirate i dodirnite opciju „Cene i ograničenja
 3. Izaberite objekat za koji želite da izmenite cene (u slučaju da imate više objekata)
 4. Izaberite vrstu jedinice i skrolujte naniže da biste videli sve svoje cenovne planove
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i dodirnite sivo polje. Zatim prilagodite cenu kako želite
 6. Kada završite, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je postupak završen

Android

Ako želite da unesete jednu izmenu za određeni datum:

 1. Dodirnite ikonicu „Kalendar“ i izaberite datum koji želite da ažurirate
 2. Skrolujte naniže da biste videli sve vrste svojih jedinica
 3. Pronađite jedinicu koju želite da ažurirate i dodirnite opciju „Cene i ograničenja
 4. Otvoriće se stranica sa kalendarom i vašim cenovnim planovima za tu jedinicu
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i dodirnite polje sa oznakom valute. Zatim prilagodite cenu kako želite
 6. Kada završite, dodirnite dugme u obliku kvačice pri vrhu ekrana
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je postupak završen

Ako želite da unesete izmene za više datuma:

 1. Dodirnite ikonicu „Kalendar
 2. Dodirnite opciju „Izmeni više datuma“ u okviru kalendara
 3. Izaberite period koji želite da ažurirate i dodirnite opciju „Cene i ograničenja
 4. Izaberite objekat za koji želite da izmenite cene (u slučaju da imate više objekata)
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i dodirnite polje sa oznakom valute. Zatim prilagodite cenu kako želite
 6. Kada završite, dodirnite dugme u obliku kvačice pri vrhu ekrana
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je postupak završen

Novi kalendar

Za jedan datum:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, odmah pređite na korak 6

  Ako imate više vrsta jedinica, idite na korak 5

  U slučaju da imate više objekata, pređite na naredni korak

 4. Dodirnite objekat koji želite da ažurirate
 5. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar

  Ako pregledate datume u listi koji su organizovani hronološki, skrolujte do datuma koji želite da izmenite, a zatim dodirnite vrstu jedinice koju planirate da ažurirate

 6. Dodirnite datum koji želite da ažurirate
 7. Skrolujte naniže da biste videli sve svoje cenovne planove i cene
 8. Ukoliko želite da otvorite ili zatvorite cenovni plan, dodirnite kućicu koja se nalazi pored njega. Ukoliko kućica nije označena, vaš cenovni plan nije aktivan. Ako je kućica označena, vaš cenovni plan je aktivan
 9. Ukoliko želite da izmenite cenu, kliknite na polje za unos podataka u odeljku sa cenama i unesite cenu koju planirate da podesite
 10. Kada to završite:

  ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana da biste sačuvali izmene. Ako ne želite da unesete izmene, pritisnite opciju „Resetuj

  ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana i sačuvajte izmene. Ukoliko ne želite da primenite izmene, dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a potom opciju „Odbaci


Za više datuma:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, odmah pređite na korak 6

  Ako imate više vrsta jedinica, idite odmah na korak 5

  U slučaju da imate više objekata, pređite na naredni korak

 4. Dodirnite objekat koji želite da ažurirate
 5. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar

  Ako pregledate datume u listi koji su organizovani hronološki, skrolujte do datuma koji želite da izmenite, a zatim dodirnite vrstu jedinice koju planirate da ažurirate

 6. Dodirnite opciju „Izmenite više datuma
 7. Izaberite period koji želite da izmenite
 8. Dodirnite opciju „Cene i ograničenja
 9. Ukoliko želite da otvorite ili zatvorite cenovni plan, dodirnite kućicu koja se nalazi pored njega. Ukoliko kućica nije označena, vaša cena nije aktivna. Ako je kućica označena, vaša cena je aktivna
 10. Ukoliko želite da izmenite cenu, kliknite na polje za unos podataka u odeljku sa cenama i unesite cenu koju planirate da podesite
 11. Kada to završite:

  ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana ili ako ne želite da primenite izmene, pritisnite opciju „Resetuj

  ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana i sačuvajte izmene. Ukoliko ne želite da unesete izmene, dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a zatim opciju „Odbaci“ ili dodirnite zaobljenu strelicu „Resetuj“ u gornjem desnom uglu (pored kvačice)

Kako vam se čini ova stranica?

„Traveller Review Awards“ nagrade

Saznajte da li ste dobitnik ove godine i preuzmite svoj novi, potpuno digitalni nagradni paket.

Preuzmite sada