„Traveller Review Awards“ nagrade za 2023. su stigle.

Vreme je da čestitamo našim dobitnicima! Unesite ID broj svog objekta da biste saznali da li ste osvojili nagradu i preuzeli nagradni paket.

Saznajte više

Fleksibilne cene za boravak dece – kako funkcionišu cene po detetu

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Jedna od novih opcija za određivanje cena u okviru fleksibilnih cena za boravak dece je cena po detetu. Uz cene po detetu možete da podesite različite grupe cena po kojima deca mogu da borave u vašem objektu. 

Takođe možete da pratite detaljna uputstva za podešavanje različitih fleksibilnih cena za boravak dece na osnovu svoje strategije određivanja cena. 


Sadržaj članka


Kako funkcionišu cene po detetu?

U skladu sa potrebama koje se odnose na cene i vrstama gostiju koje želite da privučete, možete da podesite različite cene na osnovu uzrasta dece u grupi. Povrh toga, možete da podesite različite cene u zavisnosti od broja dece u grupi, npr. prvo, drugo i treće dete mogu da borave po istoj ceni ili različitim cenama, što će zavisiti od vaše strategije određivanja cena.

Najpre je potrebno da kreirate starosne grupe. Možete da podesite najmanje jednu i najviše tri različite starosne grupe. Na primer, možete da dozvolite deci uzrasta od 0 do 6 godina da borave u vašem objektu po sniženoj ceni. Bilo koje dete koje ima 7 ili više godina bi boravilo po vašoj uobičajenoj ceni za odrasle, osim ukoliko ne kreirate drugu starosnu grupu po nižoj ceni. Ako odlučite da dodate drugu starosnu grupu (npr. deca uzrasta od 7 do 17 godina), možete da unesete drugačiju sniženu cenu za tu grupu.

Takođe možete da ograničite broj dece u okviru određene starosne grupe koja će da borave po nižoj ceni. Na primer, samo prvo dete uzrasta od 0 do 6 godina može da boravi po sniženoj ceni, a sva ostala deca istog uzrasta će boraviti po vašoj uobičajenoj ceni za odrasle.

Zaseban način na koji možete da privučete goste je tako što ćete najmlađem detetu omogućiti besplatan boravak ili boravak po sniženoj ceni. Nakon prvog deteta, svi ostali gosti koji imaju manje od 18 godina bi boravili po ceni za odrasle. 

Nije moguće kreirati starosne grupe koje se preklapaju – npr. od 0 do 5 godina i od 4 do 8 godina – ali to neće ograničiti vašu fleksibilnost u postavljanju strategije određivanja cena.

Evo primera: porodica sa troje dece, uzrasta dve, tri i devet godina, želi da rezerviše boravak. Vaš objekat nudi cenovni plan po kojem prvo dete uzrasta od 0 do 6 godina može da boravi besplatno, ali isto tako i plan po kome prvo dete uzrasta od 7 do 17 godina može da boravi po sniženoj ceni. Sva ostala deca u okviru bilo koje starosne grupe će boraviti po ceni za odrasle.

Na osnovu vaše strategije određivanja cena, potrebne su dve starosne grupe dece:

  • 0–6 godina
  • 7–17 godina

Konačno podešavanje cena i starosnih grupa će izgledati ovako:

0–6 godina

  • Prvo dete u ovoj starosnoj grupi boravi besplatno
  • Drugo dete boravi po ceni za odrasle

7–17 godina

  • Budući da postoji mlađe dete u grupi koje već boravi besplatno, sva ostala deca će boraviti po ceni za odrasle

Imajte u vidu da je ovo samo primer. Možete podesiti svoja ograničenja za starosne grupe i snižene cene. 


Kako gosti mogu da pronađu cene po detetu?

Kada grupa sa decom traži smeštaj na našoj platformi, ona unosi uzrast dece na početku pretrage. Ukoliko ste podesili cene po detetu, gosti će videti najtačniju cenu na osnovu vaših cenovnih planova.

Na primer, za grupu sa troje dece, uzrasta dve, tri i devet godina, primenjivaće se cene po detetu tokom postupka pretrage. Dete od dve i ono od tri godine spadaju u grupu od 0 do 6 godina, dok dete uzrasta devet godina pripada grupi od 7 do 17 godina.

U skladu sa cenama po detetu, dete od dve godine boravi besplatno, dok trogodišnje i devetogodišnje dete borave po punoj ceni za odrasle. 

Da li je ovaj članak koristan?