Kako da podesite fleksibilne cene za boravak dece u vašem objektu

Ažurirano pre 11 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Zahvaljujući fleksibilnim cenama za boravak dece možete da podesite cene po sobi ili jedinici i cenovnom planu, kao i cene po detetu ili zasnovane na procentima. Takođe imate mogućnost da podesite standardne cene za boravak dece ukoliko vam je potrebna jedna grupa cena za ceo objekat i samo fiksne cene ili opcija za besplatan boravak dece.

Možete da usvojite fleksibilne ili standardne cene za boravak dece, ali samo jedna od ovih opcija može biti aktivna. Svoj izbor možete da promenite u bilo kom trenutku.

Ovaj članak će vam objasniti kako da podesite fleksibilne cene za boravak dece. Ako želite da podesite standardne cene za boravak dece, pročitajte ovaj članak.


Sadržaj članka


Šta prvo treba da uradite kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece

Potrebno je da dovršite nekoliko koraka kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece:

Kada ispunite sve ove uslove, moći ćete da podesite fleksibilne cene za boravak dece. Evo kako to da učinite: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru odeljka „Deca i dodatni kreveti“, kliknite na „Izmeni“ pod opcijom „Kapacitet i pravila za boravak dece
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Podesite“ u okviru opcije „Fleksibilne cene

U ovom odeljku možete da podesite starosne grupe dece ili upravljate njima (ukoliko je potrebno) ili izaberete sobu ili jedinicu i cenu.


Podešavanje starosnih grupa dece ili upravljanje njima

 

Children age groups

Ukoliko već imate standardne cene za boravak dece, vaše postojeće starosne grupe će biti prikazane u odeljku „Starosne grupe dece“. Ako želite da izvršite bilo kakve izmene, možete kliknuti na dugme „Izmenite starosne grupe“. U suprotnom, možete da izaberete sobu ili jedinicu i cenu.  

U slučaju da još nemate cene za boravak dece, prvo ćete morati da podesite starosne grupe:

 1. Kliknite na dugme „Podesite starosne grupe
 2. Starosne grupe se podešavaju na nivou objekta. Za svoj objekat ćete morati da podesite barem jednu starosnu grupu – ali ne više od tri – pre nego što kreirate cenu za boravak dece.  
 3. Kliknite na dugme „Sačuvaj izmene“ kako biste sačuvali podešavanja

Nakon što podesite starosne grupe, moći ćete da ih vidite u odeljku sa starosnim grupama dece.


Izbor željene vrste sobe ili jedinice i cene

 

Preferred room rate type and rate plan

Fleksibilne cene za boravak dece možete da podesite na nivou sobe ili jedinice i cenovnog plana prateći sledeće korake:

 1. U odeljku „Predstavljamo fleksibilne cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Počnite“ i bićete preusmereni na stranicu „Fleksibilne cene za boravak dece
 2. U meniju sa leve strane ćete videti listu jedinica koje imaju podešen kapacitet za boravak bar jednog deteta. To znači da za njih možete da podesite fleksibilnu cenu za boravak dece
 3. Izaberite vrstu sobe ili jedinice i prikazaće se informacije o tom cenovnom planu
 4. Videćete pregled kapaciteta i poslednju dostupnu cenu jedinice za izabranu vrstu jedinice. U nastavku ćete videti starosne grupe koje ste podesili za svoj objekat. Tu ćete uneti informacije o cenama za ove starosne grupe.

Podešavanje cena po starosnoj grupi

 

Setting up your flexible children rates

Za svaku starosnu grupu možete da izaberete da li za svu decu važe iste cene ili se za neku naplaćuje drugačije. 

Ukoliko za svu decu u okviru jedne starosne grupe važe iste cene, možete da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • Besplatno – ne postoji nikakva nadoknada za decu po starosnoj grupi
 • Fiksna – postoji jedna fiksna cena za boravak dece po starosnoj grupi
 • Procenat – cena za boravak dece se zasniva na procentu cene za određenu jedinicu po detetu, po noćenju/po detetu, po boravku
 • Puna cena za odrasle – deca borave po istim cenama koje važe za odrasle koji imaju najmanje 18 godina

Ukoliko se za neku decu u okviru jedne starosne grupe plaća drugačije, možete da podesite različite cene za prvo, drugo i svako dodatno dete po starosnoj grupi. Ako želite više informacija o tome kako cene po detetu funkcionišu, pogledajte ovaj članak na platformi Partner Hub.

Nakon što unesete sve informacije za starosne grupe, na dnu stranice ćete videti pregled podešavanja cena. 

Prikazane cene možda neće biti tačne, jer možda ne pokrivaju takse, naknade, promotivne ponude ili druge dodatne naknade, ali pruženi podaci vam mogu pomoći da bolje razumete na koji način su vaše fleksibilne cene za boravak dece podešene. 

Ako je sve u redu, kliknite na dugme „Sačuvaj izmene


Kako da proverite da li je podešavanje cena aktivno

 

Checking if your flexible children rates are active

Nakon što sačuvate izmene, videćete novi odeljak pod nazivom „Podešavanje cena za boravak dece“ u kome se prikazuju podešavanja po starosnim grupama. 

Oznaka „Aktivno“ ukazuje na to da gosti sada mogu da rezervišu po ovim cenama za boravak dece.

U meniju sa jedinicama i cenovnim planovima ćete sada videti i oznaku „Podešavanje je aktivno“ u okviru cena koje ste podesili. Takođe možete da vidite koji cenovni planovi još nemaju dodate cene za boravak dece.

Imajte u vidu da može proći do dva sata nakon podešavanja cena za boravak dece pre nego što budete mogli da ih vidite na stranici objekta.

Ukoliko kasnije budete želeli da menjate ove cene, možete da im pristupite putem stranice „Kapacitet i pravila za boravak dece“ ili direktno putem stranice „Fleksibilne cene za boravak dece“.

Da li je ovaj članak koristan?