Kako da podesite fleksibilne cene za boravak dece u vašem objektu

Ažurirano pre 3 ned. | Čitanje: 7 min.
Sačuvaj

Fleksibilne cene za boravak dece su osmišljene u skladu sa vašim potrebama za određivanje cena. Zahvaljujući njima sada možete da podesite cene po jedinici i cenovnom planu, kao i cene po detetu ili zasnovane na procentima. Tako ćete biti sigurni da vaš objekat može da ispuni specifične potrebe gostiju koji putuju sa decom. 

Fleksibilne cene za boravak dece još nisu dostupne svim partnerima, ali radimo na tome da budu što raspoloživije.


Sadržaj članka


Šta prvo treba da uradite kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece

Potrebno je da dovršite nekoliko koraka kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece:

Nakon što svi uslovi budu ispunjeni, otvorite stranicu „Cene i pravila za boravak dece“ u ekstranetu. Ovde ćete videti odeljak koji predstavlja naše nove fleksibilne cene za boravak dece. Kliknite na dugme „Počnite“ da biste podesili svoje nove fleksibilne cene za boravak dece.


Podešavanje starosnih grupa dece i upravljanje njima

 

Image
Children age groups

Ukoliko već imate standardne cene za boravak dece, starosne grupe koje ste podesili će biti prikazane u odeljku sa starosnim grupama dece. Ako želite da ih na bilo koji način izmenite, možete da kliknete na dugme „Izmenite starosne grupe“. U suprotnom ste spremni da nastavite sa podešavanjem fleksibilnih cena za boravak dece.

U slučaju da još nemate cene za boravak dece, prvo ćete morati da podesite starosne grupe:

 1. Kliknite na dugme „Podesite starosne grupe
 2. Pojaviće se opcija za dodavanje različitih starosnih grupa (imajte u vidu da se starosne grupe određuju na nivou objekta i potrebno je da podesite bar jednu (najveći mogući broj je tri))
 3. Kliknite na dugme „Sačuvaj izmene“ kako biste sačuvali podešavanja

Nakon što podesite starosne grupe, moći ćete da ih vidite u odeljku za starosne grupe dece.


Izbor željene vrste jedinice i cenovnog plana

 

Image
Preferred room rate type and rate plan

Cene za boravak dece možete da podesite na nivou jedinice i cenovnog plana prateći sledeće korake:

 1. U meniju sa jedinicama i cenovnim planovima sa leve strane ćete videti listu jedinica koje imaju podešen kapacitet za boravak bar jednog deteta. To znači da za njih možete da podesite fleksibilne cene za boravak dece
 2. Izaberite vrstu jedinice
 3. Nakon što izaberete vrstu jedinice, pojaviće se novi odeljak sa cenovnim planovima koji su već podešeni
 4. Izaberite cenovni plan
 5. Na vrhu novog odeljka ćete videti pregled kapaciteta i cenu koja je poslednja podešena za vrstu jedinice koju ste izabrali (cenu za odrasle koja je dodata poslednja u odnosu na trenutni datum). Ispod ćete videti starosne grupe koje ste podesili za svoj objekat – tu ćete uneti podrobnije informacije o tome kako se ovim starosnim grupama naplaćuje.

Podešavanje fleksibilnih cena za boravak dece

 

Image
Setting up your flexible children rates

Za svaku starosnu grupu, prvo što možete da izaberete je da li za svu decu važe iste cene ili se za neku naplaćuje drugačije

Ukoliko za svu decu u okviru jedne starosne grupe važe iste cene, možete da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • Besplatno: deca borave besplatno
 • Fiksno: postoji jedna fiksna cena za boravak dece
 • Procenat cene jedinice: cena za boravak dece se zasniva na procentu cene za određenu jedinicu po detetu, po noćenju/po detetu, po boravku (napomena: procenat koji se gostima naplaćuje će se zasnivati na ceni jedinice sa kapacitetom za dva gosta).
 • Puna cena za odrasle: za decu važe pune cene za odrasle

Ukoliko se za neku decu u okviru jedne starosne grupe plaća drugačije, možete da podesite različite cene za prvo, drugo i svako sledeće dete. Za više informacija o tome kako cene po detetu funkcionišu, pročitajte ovaj članak.

Nakon što unesete sve informacije za starosne grupe, na dnu stranice ćete videti pregled podešavanja svojih cena

Napomena: prikazane cene neće biti precizne jer ne obuhvataju poreze, naknade, promotivne ponude, niti bilo kakve druge dodatne troškove. To je samo primer koji vam pruža bolji uvid u to kako su fleksibilne cene za boravak dece podešene.

Ako je sve u redu, možete da kliknete na dugme „Sačuvaj izmene“.


Provera da li su fleksibilne cene za boravak dece aktivne

 

Image
Checking if your flexible children rates are active

Nakon što vaše izmene budu sačuvane, videćete novi odeljak pod nazivom „Podešavanje cena za boravak dece“ sa pregledom podešavanja po starosnim grupama. U gornjem desnom uglu ćete takođe videti oznaku „Aktivno“, što znači da gosti sada mogu da rezervišu po ovim cenama za boravak dece.

U meniju sa jedinicama i cenovnim planovima sa leve strane ćete sada videti i oznaku „Podešavanje je aktivno“ u okviru cenovnog plana koji ste podesili. Takođe možete da vidite koji cenovni planovi još nemaju dodate cene za boravak dece.

Imajte u vidu da će proći do dva sata nakon podešavanja cenovnih planova pre nego što budete mogli da ih vidite i na stranici objekta.

Ukoliko je potrebno da u budućnosti unesete izmene za ove cenovne planove, to ćete moći da učinite na stranici sa fleksibilnim cenama za boravak dece. Nju možete da otvorite sa stranice „Cene i pravila za boravak dece“ ili direktno putem sledećeg linka: stranica sa fleksibilnim cenama za boravak dece. Nakon što otvorite stranicu, možete da kliknete na dugme „Izmeni ovo podešavanje“.

Da li je ovaj članak koristan?