Kombinovanje popusta koji se nude u okviru različitih cenovnih planova i promotivnih ponuda

Ažurirano pre 1 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Kako bismo vam pomogli da kreirate uspešnu strategiju određivanja cena i maksimalno popunite kapacitete svog smeštaja, nudimo veliki broj različitih proizvoda koji se odnose na cene. To su:

  • Osnovni proizvodi – vaši cenovni planovi i njihova podešavanja
  • Proizvodi za proaktivan pristup – Genius program, Program preporučenih partnera, cene namenjene određenim grupama korisnika i ponude u okviru kampanja
  • Proizvodi za reaktivan pristup – lista ponuda i posebne ponude

U nekim slučajevima se popusti koje nudite u okviru različitih proizvoda za određivanje cena kombinuju, što znači da korisnik može da ostvari oba popusta. Za više informacija o našim proizvodima za određivanje cena i o tome kada je dobro da ih koristite, pogledajte naša rešenja za određivanje cena.


Sadržaj članka


Kombinovanje popusta

Popuste kombinujemo kako bismo izašli u susret različitim grupama korisnika. Na taj način njima osiguravamo najbolju moguću cenu, a partnerima poput vas omogućavamo da prime veći broj rezervacija. Budući da ove grupe korisnika doprinose vašem poslovanju na različite načine (npr. Genius korisnici ređe otkazuju), korisnici koji ostvaruju kombinovane popuste mogu biti izuzetno vredni. Kombinovani popusti takođe mogu sjajno da utiču na konverziju i popunjenost kapaciteta.

U okviru dijagrama u nastavku možete da vidite koji proizvodi za određivanje cena se kombinuju. Njega treba da čitate od vrha ka dnu. Počnite sa podešavanjima cenovnih planova (koji mogu da se kombinuju sa svim proizvodima za određivanje cena) i čitajte dijagram nadole kako biste videli koji proizvodi za određivanje cena mogu da se kombinuju, a koji ne. Imajte u vidu da u okviru dijagrama nisu prikazane sve kampanje (postoje i druge koje pokrećemo tokom godine).

Base rate plans

Ukoliko npr. istovremeno nudite Genius popust od 10% i cenu za mobilne uređaje, popusti mogu da se kombinuju. Ali ako nudite ponudu u okviru neke kampanje i cenu namenjenu određenoj grupi korisnika, potencijalni gosti će dobiti samo jedan od ovih popusta jer se oni ne kombinuju. Ovo su ograničenja za kombinovanje proizvoda za određivanje cena:

  • Proizvodi u okviru iste kategorije se ne mogu kombinovati (npr. cene za mobilne uređaje i cene za goste iz određenih država)
  • U okviru Genius programa je moguće kombinovati različite Genius podproizvode. Kao proizvod za određivanje cena, sam Genius se na isti način kombinuje sa drugim proizvodima za određivanje cena bez obzira na to koju ste tačno ponudu podesili za Genius goste. Pogledajte stranicu „Rešenja“ za više informacija o Genius programu i podproizvodima u okviru njega.
  • Program preporučenih partnera je proizvod za određivanje cena, ali on ne podrazumeva promotivne ponude i popuste za korisnike. On se stoga ne kombinuje sa drugim proizvodima za određivanje cena i ne utiče na konačnu cenu koja se putnicima prikazuje. Provizija za Program preporučenih partnera se računa na osnovu konačne cene koja se korisnicima prikazuje (ona može biti niža ukoliko korisnici ostvaruju popust).

Određivanje konačne cene sa kombinovanim popustima

Kombinovani popusti se ne sabiraju kako bi se dobio jedan viši popust, već se primenjuju jedan za drugim. Ako pogledate primer u nastavku, videćete da se prvi popust od 10% primenjuje na cenu od 100 EUR, a drugi popust nakon toga na novu cenu od 90 EUR. Konačna cena je 81 EUR. Naša provizija se potom računa na osnovu konačne cene koja je korisniku prikazana.

Combining discounts

Preklapanje grupa korisnika

Svi naši proizvodi za određivanje cena su osmišljeni kako bi se targetirala određena grupa korisnika. To znači da čak i ako nudite više različitih proizvoda koji potencijalno mogu da se kombinuju, svaki korisnik neće moći uvek da vidi sve popuste. U slučaju kada korisnici vide više popusta, dolazi do „preklapanja grupa korisnika“. Tada popusti mogu da se kombinuju. Ukoliko korisnik pripada različitim grupama koje se preklapaju i ostvaruje popuste koji ne mogu da se kombinuju (npr. posebna ponuda i ponuda namenjena određenoj grupi korisnika), automatski će biti svrstan u grupu koja dobija najveći popust. Ako su popusti isti, odgovarajući proizvod će biti primenjen u zavisnosti od ponašanja korisnika prilikom vršenja pretraga na našoj platformi.

Ovo je primer preklapanja grupa korisnika:

Discounts

Da li je ovaj članak koristan?