Podešavanje cena za savezne države SAD-a

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 3 min.
Sačuvaj

Privucite domaću potražnju putnika iz bilo koje od 50 saveznih država.

Aktivirajte cene za savezne države SAD-a 


Sadržaj članka


Šta su cene za savezne države SAD-a

Cene za savezne države SAD-a vam mogu pomoći da privučete goste iz svoje savezne države, one koji automobilom putuju iz susednih saveznih država i putnike koji avionom dolaze iz nešto udaljenijih mesta. Taj popust mogu da vide samo korisnici naše platforme u saveznim državama koje želite da privučete. Cene za savezne države SAD-a su aktivne tokom cele godine, ali možete da izaberete do 30 blokiranih datuma godišnje kada se neće primenjivati.


Aktiviranje cena za savezne države SAD-a

Evo kako da podesite cene za savezne države SAD-a za svoj objekat:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na „Promotivne ponude“, a potom na „Izaberite novu promotivnu ponudu
  3. Pod opcijom „Cena za saveznu državu SAD-a“ u okviru odeljka „Cene za određene grupe korisnika“, kliknite na opciju „Dodajte promotivnu ponudu
  4. Izaberite saveznu državu (savezne države) gde želite da ponudite cenu za saveznu državu SAD-a. Cene koje preporučujemo prikazujemo na vrhu liste u zavisnosti od informacija koje imamo o vašem objektu i prethodnih rezervacija 
  5. Unesite procenat popusta koji želite da ponudite. Morate da ponudite barem 5%. Preporučujemo vam najmanje 10%
  6. Izaberite datume prijavljivanja na koje ne želite da se cena za saveznu državu SAD-a primeni i kliknite na „Pregledaj“. Ukoliko sve izgleda kako treba, kliknite na „Aktiviraj

Izmena ili deaktiviranje cena za savezne države SAD-a

Uvek možete da ažurirate podešavanja cena za savezne države SAD-a ili ih deaktivirate kako potencijalni gosti više ne bi mogli da ih vide. Evo kako možete da pauzirate ili izmenite svoje cene za savezne države SAD-a:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na „Promotivne ponude“, a potom na naziv cene za saveznu državu SAD-a koju želite da izmenite ili deaktivirate kako biste videli trenutna podešavanja
  3. Kliknite na „Izmeni“ ili „Deaktiviraj
  4. Ukoliko ste kliknuli na „Izmeni“, možete da ažurirate procenat popusta i/ili sve datume na koje ne želite da se vaša cena za saveznu državu SAD-a primeni, a potom kliknite na „Pregledaj“ i „Aktiviraj

Ako ste kliknuli na „Deaktiviraj“, kliknite ponovo na „Deaktiviraj“ kako biste to potvrdili

 

Da li je ovaj članak koristan?