Podešavanje fleksibilnih cena za boravak dece

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Ovaj članak će vam pomoći da podesite fleksibilne cene za boravak dece. Ako želite da postavite standardne cene za boravak dece, pročitajte ovaj članak. Ukoliko podesite cene za boravak dece, omogućićete porodicama da na stranici vašeg objekta vide sve važne informacije i cene koje se odnose na određenu sobu ili jedinicu.


Odeljci ovog članka:


Podešavanje pravila za boravak dece

Možete da izaberete da li u vašem objektu mogu da borave deca svih uzrasta ili samo deca iznad određenog uzrasta, odnosno da im uopšte ne dozvolite boravak. Evo kako to da učinite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. Izaberite „Da“ ili „Ne“ kako biste naveli da li dozvoljavate boravak deci mlađoj od 18 godina
 5. Ukoliko želite, možete da izaberete minimalni uzrast dece koja mogu da borave u vašem objektu
 6. Kliknite na „Sačuvaj

Izbor cena za boravak dece i starosnih grupa

Izbor opcija koje se odnose na cene za boravak dece

Kada dozvolite da deca borave u vašem objektu, biće vam dostupne dve različite opcije koje se odnose na cene za njihov boravak: standardne i fleksibilne cene za boravak dece.

Standardna cena za boravak dece je pravi izbor ukoliko vam je potrebno sledeće:

 • Jedna grupa cena za ceo objekat
 • Fiksne cene ili opcija za omogućavanje besplatnog boravka

Fleksibilna cena za boravak dece je pravi izbor ako vam je potrebno sledeće:

 • Posebne grupe cena za različite vrste soba ili jedinica i cenovne planove
 • Opcija za omogućavanje besplatnog boravka, fiksne cene ili cene zasnovane na procentu
 • Različite cene po detetu u okviru svih starosnih grupa

Pre nego što podesite fleksibilne cene za boravak dece, neophodno je da:

Odabir starosnih grupa na koje se primenjuju vaše cene

Starosne grupe dece važe za čitav vaš objekat i određuju način na koji podešavate cene za boravak dece. Potrebno je da kreirate od jedne do tri starosne grupe kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece. Starosne grupe možete da podesite na sledeći način:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Podesi“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. Kliknite na „Podesite starosne grupe dece za ceo objekat“. Starosne grupe dece važe za čitav vaš objekat i određuju način na koji podešavate cene za boravak dece. Potrebno je da kreirate od jedne do tri starosne grupe kako biste mogli da podesite fleksibilne cene za boravak dece
 6. Da biste pregledali ili izmenili starosne grupe, kliknite na „Izmenite starosne grupe“. Nakon toga možete da izaberete sobu/jedinicu i cenu  

Ukoliko ste već podesili standardne cene za boravak dece, vaše postojeće starosne grupe će se pojaviti u odeljku „Starosne grupe dece“.


Podešavanje kapaciteta i cena za boravak dece za svaku jedinicu

Da biste podesili različite kapacitete i cene za odrasle i decu za svaku jedinicu, pratite sledeće korake: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Podesi“ ili „Izmeni
 4. U odeljku „Kapacitet i raspodela cena za boravak dece“, možete da podesite kapacitet i cene
 5. Kliknite na „Sačuvaj“ kada budete zadovoljni podešavanjem

Za svaku jedinicu postoje četiri parametra koja možete da podesite: 

 • Maks. broj gostiju: maksimalan broj gostiju (odraslih i dece) koji mogu da se smeste u jedinicu, a koji može biti veći od maksimalnog broja odraslih
 • Maks. broj odraslih: maksimalan broj odraslih koji mogu da se smeste u jedinicu
 • Maks. broj dece: maksimalan broj dece koja mogu da se smeste u jedinicu. Imajte u vidu da deca moraju da budu u pratnji bar jedne odrasle osobe. Maksimalan broj dece za svaku sobu/jedinicu može da bude maksimalan broj gostiju umanjen za jedan 
 • Maks. broj dece za koju se plaća cena za boravak dece: maksimalan broj dece koja ispunjavaju uslove za cenu za boravak dece. Boravak sve ostale dece se plaća po ceni za odrasle

Evo nekoliko primera kako možete da podesite cene za boravak dece u slučaju da deca mogu da borave u smeštajnim jedinicama: 

Primer Cene Kapacitet i raspodela cena za boravak dece Cene

Studio sa cenama za različit broj gostiju

Cena po odrasloj osobi: 90 €

Cena po dodatnom detetu: 50 €

Maks. broj gostiju: 3

Maks. broj odraslih: 2

Maks. broj dece: 2 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, dva deteta mogu da odsednu)

Maks. broj dece za koju se plaća cena za boravak dece: 1 (cena za boravak dece koju ste podesili za ovu jedinicu se odnosi na jedno dete)

U slučaju da je reč o boravku jedne odrasle osobe i dva deteta, samo jedno dete će ispunjavati uslove za cenu za boravak dece, a za drugo dete će biti naplaćena cena za odrasle.

1 odrasla osoba: 90 €

1. dete: 50 €

2. dete: 90 € (ne ispunjava uslove za cenu za boravak dece)

Ukupna cena: 230 €

Porodična soba sa cenama za različit broj gostiju

Cena po odrasloj osobi: 90 €

Cena po dodatnom detetu: 50 €

Maks. broj gostiju: 6

Maks. broj odraslih: 4

Maks. broj dece: 5 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, petoro dece može da odsedne)

Maks. broj dece za koju se plaća cena za boravak dece: 2

Ako je reč o boravku četiri odrasle osobe i dva deteta, za oba deteta se plaća cena za boravak dece povrh cene za četiri odrasle osobe po jedinici.

4 odrasle osobe: 360 €

2 deteta: 100 €

Ukupna cena: 460 €

Porodična soba sa fiksnom cenom po jedinici

Cena po jedinici: 300 €

Cena po dodatnom detetu: 50 €

Maks. broj gostiju: 6

Maks. broj odraslih: 4

Maks. broj dece: 5

Maks. broj dece za koju se plaća cena za boravak dece: 2

Iako u jedinici može da boravi do šest osoba, cena jedinice pokriva samo četiri osobe (odrasle i decu)

Ukoliko je reč o boravku do četiri osobe (nezavisno od broja odraslih ili dece), fiksna cena jedinice će važiti bez dodatnih naknada.

Ukupna cena: 300 €

Ako je u pitanju boravak četiri odrasle osobe i dva dodatna deteta (ukupno šest osoba), za dva deteta će biti naplaćena cena za boravak dece povrh cene po jedinici.

4 odrasle osobe: 300 €

2 deteta: 100 €

Ukupna cena: 400 €

 


Povećanje kapaciteta jedinica pomoću krevetaca i/ili dodatnih kreveta

Kapacitet koji podesite će se odnositi na goste koji koriste postojeće krevete. Gosti koji spavaju u krevecima i dodatnim krevetima nisu obuhvaćeni ovim kapacitetom. 

Kreveci predstavljaju neizostavnu potrebu mnogih porodica sa bebama. Ako ih omogućite u svojim jedinicama, imaćete veće šanse da privučete više rezervacija porodica. 

Evo kako možete da dodate i podesite cene krevetaca i dodatnih kreveta:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Dodatni kreveti i kreveci“ i kliknite na „Izmeni
 4. Dodajte onoliko krevetaca i/ili dodatnih kreveta koliko možete da omogućite po sobi ili jedinici
 5. Podesite cene i starosna ograničenja za krevece i dodatne krevete. Besplatni kreveci će biti prikazani gostima u rezultatima pretrage 
 6. Pregledajte svoja pravila i kliknite na „Sačuvaj“ 

Izbor željene vrste sobe ili jedinice i cene

Fleksibilne cene za boravak dece možete da podesite na nivou sobe ili jedinice i cenovnog plana prateći sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Podesi/Pregledaj ili izmeni“ u odeljku „Fleksibilne cene za boravak dece“ 
 4. U meniju ćete videti listu jedinica koje imaju podešen kapacitet za boravak bar jednog deteta. To znači da za njih možete da podesite fleksibilnu cenu za boravak dece
 5. Izaberite vrstu sobe ili jedinice kako bi bile prikazane informacije o tom cenovnom planu
 6. Videćete pregled kapaciteta i poslednju dostupnu cenu jedinice za izabranu vrstu jedinice. Takođe ćete videti starosne grupe koje ste podesili za svoj objekat. Možete da unesete informacije o cenama za ove starosne grupe

Podešavanje cena po starosnoj grupi, dupliranje podešavanja cena za boravak dece i postavljanje različitih cena za određene datume

Podešavanje cena po starosnoj grupi

Za svaku starosnu grupu možete da izaberete da li se za svu decu naplaćuje ista cena ili se za neku naplaćuje drugačije. Da biste izabrali odgovarajuće podešavanje, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Podesi“ ili „Pregledaj ili izmeni“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. Izaberite odgovarajuću jedinicu i cenovni plan
 6. U okviru opcije „Standardno podešavanje cene za boravak dece“, kliknite na „Izmeni
 7. Za svaki starosni raspon izaberite da li se za svu decu plaća ista cena ili različite

Ukoliko se za svu decu u okviru jedne starosne grupe naplaćuje ista cena, možete da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • Besplatno: ne postoji nikakva naknada za decu po starosnoj grupi
 • Fiksna: postoji jedna fiksna cena za boravak dece po starosnoj grupi
 • Procenat: za boravak dece se naplaćuje procenat ukupne cene jedinice. Dostupnost cena zasnovanih na procentu u ekstranetu će zavisiti od modela za određivanje cena koji se koristi u smeštajnom objektu (nisu uključeni modeli koji podrazumevaju cene na osnovu broja gostiju i cene na osnovu dužine boravka)
 • Puna cena za odrasle: deca borave po istoj ceni koja važi za odrasle koji imaju najmanje 18 godina

Ako se boravak dece u okviru ove starosne grupe naplaćuje drugačije, možete da podesite cenu za prvo dete, cenu za drugo dete i cenu za svako dodatno dete po starosnoj grupi. Za više informacija o tome kako cene po detetu funkcionišu, pročitajte ovaj članak.

Nakon što unesete sve informacije za starosne grupe, videćete pregled podešavanja cena. Kliknite na „Sačuvaj izmene“ kada budete zadovoljni podešavanjem.

Prikazane cene možda neće biti precizne, jer možda ne obuhvataju poreze, troškove, promotivne ponude niti druge dodatne naknade. Ipak, navedene informacije mogu da vam pomognu da bolje razumete kako su podešene vaše fleksibilne cene za boravak dece. 

Dupliranje podešavanja cena za boravak dece sa jednog cenovnog plana jedinice na drugi

Opcija za dupliranje je sada dostupna. Ova opcija može da vam pomogne da uštedite vreme prilikom podešavanja cena za boravak dece tako što će vam omogućiti da kopirate ovo podešavanje sa jednog cenovnog plana jedinice na drugi. Evo kako možete da duplirate cenovni plan jedinice:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Podesi“ ili „Pregledaj ili izmeni“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. Izaberite odgovarajuću jedinicu i cenovni plan
 6. U okviru opcije „Standardno podešavanje cene za boravak dece“, kliknite na „Dupliraj
 7. Pojaviće se lista cenovnih planova jedinica za koje možete da duplirate prvobitno podešavanje cene za boravak dece. Odaberite odgovarajuće cenovne planove jedinica i kliknite na „Izaberi i nastavi
 8. Proverite svoj izbor i kada budete zadovoljni njime, kliknite na „Primeni izmene

Podešavanje različitih cena za boravak dece za određene datume

Ukoliko vaša pravila o cenama uključuju različite cene za boravak dece za neke posebne periode, kao što je vrhunac sezone ili sezona niske potražnje, možete da podesite različite cene za boravak dece za određene datume.

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Pregledaj ili izmeni“ ili „Podesi“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. Izaberite odgovarajuću jedinicu i cenovni plan
 6. U odeljku „Podesite različite cene za određene datume“, kliknite na „Kreiraj novu cenu
 7. Izaberite podešavanja i kliknite na „Sačuvaj izmene

Kako da proverite da li je podešavanje cena aktivno

Da biste proverili da li je podešavanje cena za boravak dece aktivno, uradite sledeće:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Pregledaj ili izmeni“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. U meniju kliknite na odgovarajuću sobu ili jedinicu i odaberite cenovni plan
 6. Videćete novi odeljak pod nazivom „Standardno podešavanje cene za boravak dece“ u kome se prikazuje pregled podešavanja po starosnoj grupi. Natpis „Aktivno“ ukazuje na to da gosti sada mogu da rezervišu po ovim cenama za boravak dece
 7. U meniju ćete sada videti natpis „Podešavanje je aktivno“ ispod cenovnih planova koje ste podesili. Takođe možete da vidite koji cenovni planovi još nemaju dodate cene za boravak dece

Imajte u vidu da može proći do dva sata nakon podešavanja cena za boravak dece pre nego što budete mogli da ih vidite na stranici objekta.

Ukoliko kasnije budete želeli da menjate ove cene, možete da im pristupite putem stranice „Kapacitet i pravila za boravak dece“ ili direktno putem stranice „Fleksibilne cene za boravak dece“.


Prestanak saradnje sa partnerom koji pruža uslugu konekcije

Kada pošaljete cene za boravak dece putem svog pružaoca usluge konekcije, stranica „Fleksibilne cene za boravak dece“ u ekstranetu će biti dostupna samo za pregled i neće biti moguća bilo kakva izmena. 

Ukoliko više ne sarađujete sa pružaocem usluge konekcije ili ako prelazite na novog, ta stranica neće automatski postati dostupna za izmenu. Potrebno je da ponovo aktivirate podešavanje fleksibilnih cena za boravak dece prateći korake u nastavku:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Objekat“, a potom na „Pravila
 3. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“, pronađite odeljak „Pravila za boravak dece“ i kliknite na „Izmeni
 4. U odeljku „Cene za boravak dece“, kliknite na dugme „Pregledaj ili izmeni“ u okviru opcije „Fleksibilno
 5. Kliknite na dugme za informacije
 6. Kliknite na „Aktivirajte režim za izmenu fleksibilnih cena za boravak dece

Uz ovu promenu možete da počnete sa podešavanjem novih cena ili izmenom postojećih. Ukoliko ste promenili pružaoca usluge, ovo podešavanje će važiti sve dok informacije ne budu prosleđene novom pružaocu usluge. 
 

Da li je ovaj članak koristan?