Da li mogu da kreiram ponudu ako ne nudim obroke?

Updated pre 6 mes.
Sačuvajte članak

Kada kreirate novu ponudu, uvek kopiramo obroke iz vašeg glavnog “osnovnog” cenovnog plana (tj. vašeg standardnog cenovnog plana). Ako ne nudite cene bez obroka, najbolje bi bilo da kreirate cenovni plan bez obroka. To veoma lako možete da uradite sami:

  1. Otvorite karticu “Cene i raspoloživost” i kliknite na opciju “Kategorije cena”.
  2. Možete da kliknete na “Izmeni” kako biste izmenili postojeće cene ili na “Dodajte novu kategoriju cena” kako biste kreirali novu cenu.
  3. kako biste kreirali cenovni plan bez obroka, sve opcije u okviru odeljka “Koji obroci” treba da ostanu neoznačene. Kliknite na opciju “Pregledajte kategoriju cena”, a zatim na “Sačuvaj kategoriju cena” u sledećem koraku. Nakon što kreirate cenovni plan bez obroka, otvorite karticu “Promotivne ponude” i kreirajte novu promotivnu ponudu. U odeljku “Koje cene”, jednostavno odaberite cenovni plan bez obroka.

Kako vam se čini ova stranica?

Vaš Partner Hub profil je ažuriran

Da li ste znali da sada možete da napravite sopstveni izbor sadržaja? Ulogujte se u Hub i počnite da čuvate određeni sadržaj za period kada vam bude bio potreban.

Sign in to view profile