Da li mogu da podesim ponudu ili promociju za više objekata odjednom?

Updated pre 2 weeks

Da biste uštedeli vreme, za samo nekoliko minuta možete da podesite istu sezonsku promotivnu ponudu za više objekata odjednom ili za ceo portfolio objekata:

  1. Kliknite na karticu  „Promotivne ponude“ u ekstranetu bilo kog svog objekta.
  2. Odaberite opciju „Dodajte novu promotivnu ponudu“.
  3. U odeljku „Sezonske promotivne ponude“ kliknite na „Postavi za više objekata“ ispod odgovarajuće promotivne ponude.
  4. Proverite podešavanja za novu promotivnu ponudu.
  5. Kliknite na „Izmeni“ ako želite da unesete izmene ili kliknite na „Dalje“ da biste nastavili.
  6. Odaberite objekte, smeštajne jedinice i cene na koje promotivna ponuda treba da se odnosi, a zatim kliknite na „Dalje“.
  7. Kliknite na „Primenite na izabrano“ da biste dovršili podešavanje promotivne ponude.

Napomena: da biste pristupili ovoj funkciji, treba da imate grupni ekstranet nalog za upravljanje većim brojem objekata. Ukoliko imate više objekata kojima upravljate, a i dalje nemate grupni nalog,  kontaktirajte sa nama kako bismo ga napravili.

Kako vam se čini ova stranica?

Iskoristite lokalno tržište uz last-minute rezervacije putem mobilnih uređaja

Kada potražnja u okviru vaše države bude počela da raste na našem veb sajtu, 74% rezervacija će biti napravljeno putem mobilnih telefona. Dodajte cenu za mobilne uređaje u ponudu objekta kako bi on imao veću vidljivost među ovim korisnicima, koji takođe obično rezervišu u poslednjem trenutku.

Dodajte cenu za mobilne uređaje