Da li mogu da podesim ponudu ili promociju za više objekata odjednom?

Da biste uštedeli vreme, za samo nekoliko minuta možete da podesite istu sezonsku promotivnu ponudu za više objekata odjednom ili za ceo portfolio objekata:

  1. Kliknite na karticu  „Promotivne ponude“ u ekstranetu bilo kog svog objekta.
  2. Odaberite „Dodajte novu promotivnu ponudu“.
  3. U odeljku „Sezonske promotivne ponude“ kliknite na „Postavi za više objekata“ ispod odgovarajuće promotivne ponude.
  4. Proverite podešavanja za novu promotivnu ponudu.
  5. Kliknite na „Izmeni“ ako želite da unesete izmene ili kliknite na „Dalje“ da biste nastavili.
  6. Odaberite objekte, smeštajne jedinice i cene na koje promotivna ponuda treba da se odnosi, a zatim kliknite na „Dalje“.
  7. Kliknite na „Primenite na izabrano“ da biste završili postavljanje promotivnih ponuda.

Napomena: da biste pristupili ovoj funkciji, treba da imate grupni ekstranet nalog za upravljanje većim brojem objekata. Ukoliko imate više objekata kojima upravljate, a i dalje nemate grupni nalog,  kontaktirajte nas kako bismo ga napravili.