Kako da prenesem cene u sledeću godinu?

Updated pre 5 mes.
Sačuvaj

Možete da uštedite vreme i privučete goste koji rezervišu unapred pomoću alatke za prenošenje cena na godišnjem nivou u ekstranetu. Ova efikasna alatka olakšava prenošenje cenovnih planova, jedinica i ograničenja iz tekuće u narednu godinu ili sezonu. Na taj način ćete moći da primite više rezervacija znatno unapred.

 

Samo pratite ove jednostavne korake:

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Cene i raspoloživost“.
  2. Kliknite na opciju „Prenesite cene na godišnjem nivou“. Potom, iz padajućeg menija izaberite period iz kog želite da prenesete cene (celu godinu ili željeni opseg datuma).
  3. Izaberite dane u nedelji, cenovni plan i/ili vrste jedinica koje želite da prenesete. Ukoliko želite da prenesete sve jedinice i cene, kliknite na opciju „Izaberite sve cenovne planove za sve vrste jedinica“.
  4. Odaberite da li želite da prenesete iste cene ili da ih izmenite. Možete da kliknete na „Koristi trenutne cene“ ili izaberete opciju da povećate ili smanjite svoje tekuće cene za fiksni iznos ili određeni procenat.
  5. Ako ste podesili neka ograničenja (npr. minimalnu dužina boravka, maksimalni period za rezervisanje unapred itd.), možete i njih da prenesete.
  6. Kliknite na „Pregledaj“ kako biste proverili sve još jednom. Na sledećoj stranici možete da proverite sve izabrane opcije i po potrebi napravite izmene.
  7. Kliknite na „Potvrdi i sačuvaj“ da biste sačuvali svoje izmene. Može biti potrebno nekoliko minuta kako bi sve izmene bile vidljive u vašem kalendaru.

Nakon što prenesete cene u sledeću godinu ili sezonu, ne zaboravite da dodate raspoloživost za isti period kako bi vaš smeštaj bio dostupan za rezervisanje.

Is this article helpful?