Kako da sinhronizujete Booking.com kalendar sa kalendarima na drugim platformama

Ažurirano pre 11 mes. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Da biste bili u toku sa svim svojim rezervacijama i izbegli preklapanja, možete da sinhronizujete Booking.com kalendar sa kalendarima na drugim platformama. Trebalo bi da importujete rezervacije sa drugih platformi i eksportujete Booking.com rezervacije i zatvorene datume na te platforme. Preporučujemo vam da uradite i jedno i drugo kako ne biste morali ručno da blokirate datume u svim kalendarima.

Ukoliko ste novi Booking.com partner, predlažemo vam da to učinite pre otvaranja objekta za rezervacije na našoj platformi. Imajte u vidu da se kalendari ne sinhronizuju u realnom vremenu, pa se pojedinačne rezervacije napravljene putem drugih platformi neće odmah sinhronizovati sa Booking.com kalendarom i obrnuto.


Sadržaj članka


Kriterijumi za učešće

Sinhronizovanje kalendara nije dostupno za sve vrste objekata. Kako biste mogli da importujete ili eksportujete kalendare, potrebno je da vaš objekat ima najviše 20 vrsta jedinica i maksimalno jednu jedinicu svake vrste. Vaš objekat takođe ne može da koristi usluge XML konekcije poput sistema za upravljanje objektom ili channel manager-a.

Da biste videli da li vam je ova funkcija dostupna, ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Cene i raspoloživost“. Ukoliko vaš objekat ispunjava uslove za korišćenje ove funkcije, videćete opciju „Sinhronizujte kalendare“ u padajućem meniju.


Sinhronizovanje kalendara na svim kanalima

Importovanje kalendara sa drugih platformi je korisno ukoliko izdajete smeštaj putem drugih onlajn kanala i želite da importujete svoj i sinhronizujete drugi kalendar sa svojim Booking.com kalendarom. Da biste obezbedili istu raspoloživost na svim kanalima, preporučujemo vam da eksportujete i Booking.com kalendar u kalendare na drugim platformama. Kalendar na odgovarajućoj platformi obavezno treba da bude otvoren tokom tog postupka.

Evo kako možete da sinhronizujete svoje kalendare na svim kanalima:

  1. Ulogujte se u ekstranet.
  2. U zavisnosti od verzije ekstraneta koju koristite, kliknite na karticu „Cene i raspoloživost“, a zatim na opciju„Kalendar“ ili „Kalendar i cene“.
  3. Kliknite na opciju „Sinhronizujte kalendare“.
  4. Kliknite na „Dodajte konekciju za kalendar“, a zatim dodajte link za kalendar sa druge platforme iz koga želite da importujete rezervacije. Dajte naziv konekciji za kalendar – ukoliko se povezujete sa platformom Airbnb, možete je nazvati „Airbnb“ – a zatim kliknite na „Sledeći korak“. Možete da kliknete i na opciju “Preskoči ovaj korak“ ako želite da direktno eksportujete kalendar. Na ovaj korak se možete vratiti kasnije i importovati kalendar sa druge platforme tako što ćete kliknuti na opciju „Završite podešavanje“ na stranici „Sinhronizujte kalendare“.
  5. Da biste eksportovali Booking.com kalendar, kopirajte svoj Booking.com link za kalendar klikom na „Kopiraj link“, a zatim ga nalepite u odgovarajuće polje u drugom kalendaru – na primer, na Airbnb stranici za sinhronizaciju kalendara. U okviru odeljka „Opcije za eksportovanje“ izaberite da li želite da eksportujete „Samo rezervisane datume“ ili i „Rezervisane i zatvorene datume“. Takođe možete izabrati opciju „Preskoči eksportovanje“ – u bilo kom trenutku možete da eksportujete Booking.com kalendar tako što ćete kliknuti na opciju „Završite podešavanje“ na stranici „Sinhronizujte kalendare“.
  1. Kada završite, vratite se u ekstranet i kliknite na „Gotovo“.

Videćete status „Aktiviranje u toku“ tokom trajanja postupka povezivanja. Kada vaši kalendari budu sinhronizovani, status će biti izmenjen u „OK“. Pregled konekcija kalendara ćete moći da vidite u svakom trenutku na stranici „Sinhronizujte kalendare“.

Automatski importujemo sve povezane kalendare, ali vi možete ručno sinhronizovati importovane kalendare klikom na opciju „Importuj sada“. Da biste uklonili importovani kalendar i prekinuli sinhronizaciju, kliknite na „Ukloni“.

Otvorite ekstranet

Da li je ovaj članak koristan?