Kako da dodam cenu za jednu ili više vrsta smeštajnih jedinica?

Ako želite da ažurirate cene i raspoloživost za bilo koju vrstu svojih jedinica, to možete lako da uradite putem ekstraneta.

U zavisnosti od vrste vašeg objekta, na raspolaganju vam je jedna od sledećih opcija.

Ako imate kalendar u kojem se prikazuje 30 dana odjednom, pratite sledeća uputstva:

1. Idite na karticu “Cene i raspoloživost” i odaberite “Kalendar” (ili naziv željene jedinice).

2. Odaberite “Početni datum” i “Završni datum” kako biste odabrali datume koje ćete dodati.

3. Možete da podesite završni datum u kalendaru ili da označite polje “Do kraja kalendara” pod opcijom “Napredni izbor datuma”.

4. Kliknite na “Cena” i unesite vrednost. 5. Odaberite “Sačuvaj”.

6. Ponovite ove korake za svaku željenu vrstu jedinice.


Za druge vrste kalendara, pratite sledeća uputstva:

1. Pod karticom “Cene i raspoloživost” kliknite na “Kalendar”.

2. Kliknite na strelicu pored željene cene i pojaviće se više opcija.

3. Pored opcije “Cena” kliknite na “Izmeni”.

4. Odaberite cenu, raspon datuma i određene dane na koje želite da se cena primenjuje. Kliknite na “Sačuvaj izmene” kada završite.

5. Ponovite ove korake za svaki željeni cenovni plan i odgovarajuću vrstu jedinice.