Kako da otvorim ili zatvorim jedinicu?

Updated pre 6 mes.

Olakšali smo vam otvaranje i zatvaranje sobe/jedinice. U nastavku ćete videti različite opcije. Proverite koji od snimaka ekrana odgovara onome što vidite u ekstranetu, a zatim pratite odgovarajuće korake.

 


Opcija 1: prikaz kalendara u listi

Ukoliko koristiteprikaz kalendara u listi, pratite sledeće korake:  

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Kalendar“ u okviru kartice „Cene i raspoloživost“.
 2. Kako biste otvorili ili zatvorili određene dane, kliknite na željeni datum koji je označen zelenom bojom ako je otvoren za rezervacije, odnosno crvenom ukoliko je zatvoren.
 3. Ako kliknete na crveni (zatvoren) datum, on će postati zelen i gosti će moći da ga rezervišu. Ukoliko kliknete na zeleni (otvoren) datum, on će postati crven i gosti više neće moći da ga rezervišu. 
 4. Izmene će biti sačuvane automatski čim se izmeni boja polja.

Ako želite da unesete izmene za duže periode:

 1. Kliknite na dugme „Grupne izmene“. 
 2. Sa desne strane ekrana će se pojaviti meni. Izaberite datume koje želite da otvorite ili zatvorite, a zatim kliknite na polje „Status jedinice“. 
 3. Izaberite opciju „Otvori jedinicu“ ili „Zatvori jedinicu“ i kliknite na „Sačuvaj izmene“ kada završite. 
 • Grupne izmene možete da pravite i za raspoloživost, ograničenja i cene.

Koristan savet: može postojati više razloga zašto vaša jedinica nije dostupna za rezervisanje na Booking.com veb sajtu za određeni datum, na primer:

 • Ručno ste zatvorili jedinicu: videćete crvenu oznaku „Zatvoreno
 • Uneli ste vrednost „0“ za broj jedinica koje želite da prodajete: videćete crvenu oznaku „Nema raspoloživosti
 • Prodali ste jedinice koje ste dodali u kalendar: videćete crvenu oznaku „Rasprodato
 • Niste dodali nijednu cenu: videćete crvenu oznaku „Nema cene
 • Svi vaši cenovni planovi su zatvoreni/deaktivirani: videćete crvenu oznaku „Zatvorena cena
 • Kombinacija svih navedenih problema: videćete crvenu oznaku „Više ograničenja“  

Opcija 2: mesečni prikaz kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, pratite ove korake:

 

 1. Ulogujte se u ekstranet i izaberite „Kalendar i cene“ ili karticu „Cene i raspoloživost“.
 2. U gornjem levom delu kliknite na sobu ili jedinicu koju želite da ažurirate.
 3. Sa desne strane izaberite željene datume uz pomoć opcija „Datum početka“ i „Datum završetka“, ili odaberite period u samom kalendaru.
 4. Ispod „Otvorite ili zatvorite za rezervacije“, kliknite na „Otvorite“ ili „Zatvorite“, a potom na „Sačuvaj“ kada završite.
 • Ukoliko izaberete opciju „Otvorite“, polje će postati zeleno, a jedinica dostupna za rezervisanje u datom periodu.
 • Ukoliko izaberete opciju „Zatvorite“, polje će postati crveno, a jedinica više neće biti dostupna za rezervisanje.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više