Kako da otvorim ili zatvorim smeštajnu jedinicu?

Treba da otvorite ili zatvorite smeštajnu jedinicu na nekoliko dana ili možda na duži period?

U zavisnosti od vrste vašeg smeštajnog objekta, biće vam dostupna jedna od sledećih opcija.

Ako imate kalendar sa mesečnim pregledom, pratite ove korake:

U svom ekstranetu pored kartice „Početna“ izaberite opciju koja odgovara prikazu vašeg objekta:

 1. Kliknite na „Cene i raspoloživost“, a zatim na naziv odgovarajuće smeštajne jedinice.
 2. Kliknite na datum ili izaberite datum početka i kraja. U opciji „Otvorite ili zatvorite za rezervacije“ kliknite „Otvoreno“ ili „Zatvoreno“.
 3. Kada završite, kliknite na „Sačuvaj“.

Ako imate kalendar sa pregledom smeštajnih jedinica u obliku liste, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite karticu „Cene i raspoloživost“ i izaberite „Kalendar
 2. Da biste otvorili ili zatvorili pojedinačne datume, samo kliknite na željeni datum koji će biti obeležen zelenom bojom ukoliko je otvoren/raspoloživ za rezervisanje, odnosno crvenom bojom ukoliko je zatvoren.
 3. Ako kliknete na crveni (zatvoreni) datum, boja će se promeniti u zelenu, što znači da je jedinica sada otvorena/raspoloživa za rezervisanje za taj datum. Ako kliknete na zeleni (otvoren/raspoloživ za rezervisanje) datum, boja će se promeniti u crvenu, što znači da je jedinica zatvorena za taj datum. Izmene se čuvaju automatski čim se promeni boja polja.
 4. Takođe možete da u potpunosti zatvorite smeštajnu jedinicu ili da zatvorite samo određenu cenovnu kategoriju.

Da biste otvorili jedinicu na duži period, pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na „Uredi“ pored „Jedinice za prodaju“.
 2. Izaberite vremenski period i unesite broj smeštajnih jedinica koje želite da otvorite.
 3. Kliknite na „Sačuvaj izmene“ da biste dodali raspoloživost za taj period.

Polja za ove datume će postati zelena, što znači da je jedinica otvorena/raspoloživa za rezervisanje u tom periodu.

Da biste zatvorili jedinicu na duži period, pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na „Uredi“ pored „Jedinice za prodaju“.
 2. Izaberite vremenski period i unesite „0“ kao broj smeštajnih jedinica za prodaju.
 3. Kliknite na „Sačuvaj izmene“ da biste uklonili raspoloživost za taj period.

Polja za ove datume će postati crvena, što znači da je jedinica zatvorena u tom periodu i gosti neće moći da je rezervišu na Booking.com veb sajtu.

 

Savet: ne zaboravite da stavite cene za sve datume koje ste otvorili. U suprotnom, putnici neće moći da vide te smeštajne jedinice na Booking.com veb sajtu.