Kako da podesim automatsko vraćanje otkazanih jedinica u prodaju?

Neka vam raspoloživost bude ažurirana na lak i praktičan način.

Naša opcija automatskog vraćanja automatski stavlja otkazane sobe i smeštajne jedinice nazad u prodaju.

Ustanovili smo da se 73% automatski vraćenih soba i jedinica ponovo proda, što predstavlja još jednu mogućnost da povećate broj rezervacija.

Ako je opcija automatskog vraćanja dostupna za vaš objekat, možete da je omogućite u svom ekstranetu:

  1. Ulogujte se u svoj ekstranet i kliknite na karticu „Objekat“, a zatim na „Podešavanja“.
  2. Pomerite stranicu nadole do odeljka „Automatsko vraćanje zatvorenih jedinica u prodaju“ i izaberite „Da“ kao odgovor na pitanje „Da li želite da smeštajne jedinice budu automatski otvorene u slučaju otkazivanja?
  3. Kada završite, pomerite stranicu nadole i kliknite na „Sačuvaj“.