Kako da podesim cene po kapacitetu?

Ako želite ručno da dodate ili izmenite cene s obzirom na broj gostiju, prvo treba da aktivirate opciju podešavanja cena po kapacitetu.

Šta su to cene po kapacitetu?

Ova opcija vam omogućava da ručno podesite osnovnu cenu i cene za drugačiji broj gostiju u jedinicama u kojima može da boravi više osoba.

Na taj način ćete imati potpunu kontrolu nad podešavanjem i izmenama osnovne cene, kao i onih koje su zasnovane na drugačijem broju gostiju.

Kako da aktiviram podešavanje cena po kapacitetu?

Da biste dodali ovu opciju, naš tim za podršku partnerima najpre mora da prilagodi postavke u vašem ekstranetu. Možete da ih pozovete na lokalni broj telefona za podršku.