Kako da podesim cene po kapacitetu?

Updated pre 3 mes.

Ako želite ručno da podesite ili izmenite cene u zavisnosti od broja gostiju, prvo treba da aktivirate opciju podešavanja cena po kapacitetu.

Šta su to cene po kapacitetu?

Ova opcija vam omogućava da ručno podesite osnovnu cenu i cene za različiti broj gostiju u jedinicama u kojima može da boravi više osoba.

Na taj način ćete imati potpunu kontrolu nad podešavanjima i izmenama osnovne cene, kao i onih koje su zasnovane na različitom broju gostiju.

Kako da podesim cene po kapacitetu?

Da biste dodali ovu opciju, naš tim za podršku partnerima najpre mora da prilagodi podešavanja u vašem ekstranetu. Možete da ga pozovete na lokalni broj telefona za podršku.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više