Kako da podesim cene za boravak dece?

Updated pre 5 mes.

U odeljku „Cene i pravila za boravak dece“ u okviru stranice „Pravila“ u ekstranetu, možete da podesite cene za boravak dece tako što ćete odrediti cene za decu određenog uzrasta. 

Imate mogućnost da podesite 3 pravila koja se odnose na boravak dece na osnovu njihovog uzrasta. U skladu sa ovim pravilima, primenjivaće se dodatna naknada povrh svake cene koju podesite. Na primer, podesili ste pravilo da se za boravak svakog deteta u vašoj porodičnoj jedinici plaća dodatna naknada u iznosu od 25 EUR po noćenju. Svaki gost koji pretražuje za kapacitet koji uključuje više od jednog deteta će videti cenu koja uključuje naknadu u iznosu od 25 EUR ukoliko je jedinica dostupna.

Ukoliko želite da ažurirate ili izmenite pravila koja važe za boravak dece u vašem objektu:

  1. Otvorite karticu „Objekat“ i kliknite na „Pravila“.
  2. U okviru opcije „Deca i dodatni kreveti“*, kliknite na „Izmeni“ u odeljku „Cene i pravila za boravak dece“ kako biste prilagodili sledeće:
    • broj dece koja mogu da borave u postojećim krevetima (kreveti koji su već u jedinici, a ne dodatni kreveti ili kreveci)
    • sve cene za boravak dece koje naplaćujete u zavisnosti od uzrasta ili besplatan boravak dece
  3. Proverite svoja pravila u okviru pregleda i moći ćete da vidite i kapacitet koji ste podesili
  4. Kliknite na „Sačuvaj“ kada završite.

Imajte u vidu da ukoliko želite da podesite cenu za boravak dece, i podešavanja jedinice moraju da budu u skladu sa tim. Ovde možete da pronađete više informacija o tome kako to možete da učinite.

*Možda ćete videti i baner sa natpisom „Podesite kapacitet i cene za boravak dece u objektu“. Ako kliknete ovde, otvorićete stranicu na kojoj možete da podesite pravila, jedinice i cene za porodice, i to na jednom mestu. Ovo je možda brži postupak u odnosu na pojedinačna podešavanja.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više