Kako da podesim cenu bez mogućnosti povraćaja novca?

Uz cenu bez mogućnosti povraćaja novca, gosti plaćaju ukupan iznos ako otkažu rezervaciju, ako je izmene ili ako ne dođu.

Dodavanjem cene bez mogućnosti povraćaja novca za svoj smeštajni objekat možete da smanjite broj otkazivanja. To vam takođe može pomoći da osigurate zagarantovanu naplatu rezervacija.

U zavisnosti od toga da li ste ranije podešavali cenu bez mogućnosti povraćaja novca, na raspolaganju su vam različiti načini za dodavanje te cene.

Način 1: ovo je prvi put da podešavate cenu bez mogućnosti povraćaja novca za svoj objekat

  1. Kliknite na “Dodajte cenu bez mogućnosti povraćaja novca” pod karticom “Cene i raspoloživost” u ekstranetu.
  2. Pojaviće vam se nekoliko pitanja koja će vas voditi kroz postupak podešavanja. Odaberite odgovore koji su najprikladniji za potrebe vašeg objekta.
  3. Kliknite na “Pregled” kako biste proverili šta ste odabrali.
  4. Kliknite na “Aktiviraj cenovni plan” kako biste aktivirali cenu bez mogućnosti povraćaja novca. U zavisnosti od toga šta ste ranije odabrali, ovo će možda biti vaš poslednji korak. Mogu se pojaviti još neke poruke koje će vas voditi kroz dodatne korake.

Način 2: Ranije ste već podešavali cenu bez mogućnosti povraćaja novca za svoj objekat

Najpre, proverite jeste li kreirali pravilo da u slučaju otkazivanja nema mogućnosti povraćaja novca:

  1. U ekstranetu kliknite na karticu “Objekat” i odaberite “Pravila”.
  2. Pod stavkom “Pravila otkazivanja i plaćanja unapred” kliknite na “Kreiraj novo pravilo otkazivanja” i dodajte pravilo “Bez mogućnosti povraćaja novca”.

Zatim, dodajte nov cenovni plan pod karticom “Cene i raspoloživost”:

  1. Odaberite “Cenovni planovi”, zatim kliknite na “Dodajte novi cenovni plan”unesite sve potrebne podatke.
  2. Kliknite na “Pregledajte cenovni plan” kako biste proverili podatke, a zatim kliknite na “Sačuvaj cenovni plan”.

Nova cena bez mogućnosti povraćaja novca pojaviće se u odeljku “Kalendar” pod karticom “Cene i raspoloživost”. Ako koristite channel manager, vaš provajder će od vas možda zatražiti da sprovedete dodatne korake kako biste mapirali nov cenovni plan.