Kako da podesim derivacije cena kako bi mi se cene automatski menjale za različiti broj osoba?

Ako želite da vam se cene menjaju automatski u zavisnosti od broja osoba koje borave u smeštajnoj jedinici, prvo morate da aktivirate opciju „derivacija cena“.

Šta je to derivacija cena?

Derivacija cena je jednostavan način da podesite cene za smeštajne jedinice u kojima može da boravi različit broj gostiju.

Kreirajte standardnu cenu za „osnovni“ ili maksimalni broj osoba za određenu jedinicu. Sistem će zatim automatski dodati ili oduzeti procenat cene po osobi, u zavisnosti od toga da li se broj gostiju povećava ili smanjuje.

Na taj način ćete zadržati kontrolu nad svojom standardnom cenom bez ručnog ažuriranja cena za slučaj manjeg ili većeg broja osoba u jedinici.

Kako da podesim derivaciju cena?

Da biste dodali ovu opciju, naš tim za podršku partnerima najpre mora da prilagodi postavke u vašem ekstranetu. Možete da ih pozovete na lokalni broj telefona za podršku.