Kako da podesim ili izmenim cenu jedinice za različit broj gostiju?

Updated pre 8 mes.

Ako želite da privučete individualne putnike, parove i grupe, važno je da podesite svoje cene prema različitom broju gostiju.

Videćete različite opcije u nastavku. Proverite koji snimak ekrana se podudara sa onim što vidite u ekstranetu, a zatim pratite odgovarajuće korake.

 


Opcija 1: prikaz kalendara u listi

Ukoliko koristite prikaz kalendara u listi, pratite sledeće korake da biste izmenili cenu jedinice na osnovu broja gostiju:

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na "Kalendar" u okviru kartice "Cene i raspoloživost".
  2. Izaberite cenu koju želite da izmenite i kliknite na “Izmena cene po kapacitetu” ispod nje.
  3. U novom prozoru biće označen broj gostiju za osnovnu cenu. Druge opcije za broj gostiju možete da aktivirate ili deaktivirate pomoću dugmeta “Status”.
  4. Kliknite na padajući meni pod stavkom “Izmena cene”/”Popust” i odaberite fiksni procenat ili iznos koji se dodaje ako se broj gostiju povećava, odnosno popust kada se broj gostiju smanjuje.
  5. Kada završite, kliknite na “Sačuvaj izmene”.

 


Opcija 2: mesečni prikaz kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, pratite sledeće korake da biste izmenili cenu jedinice na osnovu broja gostiju:

  1. Kliknite na "Kalendar i cene" ili karticu "Cene i raspoloživost".
  2. Skrolujte nadole do polja “Cena prema broju gostiju” ispod kalendara i kliknite na "Izmena cene po kapacitetu”.
  3. U novom prozoru biće označen broj gostiju za osnovnu cenu. Druge opcije za broj gostiju možete da aktivirate ili deaktivirate pomoću dugmeta “Status”. Na taj način se aktiviraju nova polja u kojima je potrebno da izaberete ili fiksni procenat ili fiksni iznos koji se dodaje ako se broj gostiju povećava, odnosno popust kada se broj gostiju smanjuje.
  4. Kada završite, kliknite na “Sačuvaj izmene”.

Savet

Ovaj članak opisuje kako sami možete da podesite i izmenite cene prema kapacitetu nakon što aktivirate opciju cene prema broju gostiju.

Ukoliko želite da se vaše cene automatski menjaju u skladu sa brojem gostiju u jedinici, aktivirajte opciju izvedenih cena.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više