Kako da podesim izvedene cene da bi se moje cene automatski menjale za različiti broj gostiju?

Updated pre 3 mes.

Ako želite da se vaše cene menjaju automatski u zavisnosti od broja gostiju koji borave u smeštajnoj jedinici, prvo morate da aktivirate opciju za podešavanje „izvedenih cena“.

Šta su to izvedene cene?

Izvedene cene predstavljaju jednostavan način da podesite cene za smeštajne jedinice u kojima može da boravi različit broj gostiju.

Kreirajte standardnu cenu za „osnovni“ ili maksimalni kapacitet određene jedinice. Sistem će zatim automatski dodati ili oduzeti procenat cene po osobi, u zavisnosti od toga da li se broj gostiju povećava ili smanjuje.

Na taj način ćete zadržati kontrolu nad svojom standardnom cenom bez ručnog ažuriranja cena ukoliko u jedinici boravi manji ili veći broj gostiju.

Kako da podesim izvedene cene?

Da biste dodali ovu opciju, naš tim za podršku partnerima najpre mora da prilagodi podešavanja u vašem ekstranetu. Možete da ga pozovete na broj telefona lokalnog centra za podršku.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više