Kako da podesim jedinicu za boravak dece?

Updated pre 5 mes.

Kako biste podesili jedinice za porodice sa decom, potrebno je da dodate kapacitet svake jedinice za boravak dece u odeljku „Vrste kreveta i kapacitet“ u okviru opcije „Podaci o smeštajnim jedinicama“ (kartica „Objekat“). 

Na ovoj stranici takođe možete da proverite kapacitet za boravak odraslih, kao i maksimalni kapacitet svake jedinice. To vam pruža mogućnost da odredite kombinaciju broja odraslih i dece koji mogu da borave u svakoj jedinici i da ih prodate grupama ili porodicama. Na primer, podesili ste broj osoba za svoju Dvokrevetnu sobu kao dvoje odraslih i dvoje dece, a maksimalni kapacitet je dva gosta. To znači da u ovu jedinicu može da se smesti dvoje odraslih ili jedna odrasla osoba i jedno dete, ali ne i dve odrasle osobe i dva deteta.

Ukoliko želite da ažurirate ili izmenite podešavanja jedinica koja se odnose na boravak dece u objektu:

  1. Otvorite karticu „Objekat“ i kliknite na „Podaci o smeštajnim jedinicama“.
  2. Kliknite na „Izmeni“ ispod jedinice koju želite da podesite
  3. U okviru opcije „Kapacitet“ možete da odredite ukupan broj gostiju, odraslih i dece
  4. Kliknite na „Dalje“ kako biste pregledali izmene, a potom na „Sačuvaj“ kada završite.

Gosti će videti informacije o kapacitetu svake jedinice na stranici vašeg objekta. 

Ako želite da podesite kapacitet za boravak dece, morate da unesete i cene za njihov boravak. U suprotnom će za decu koja borave u vašem objektu važiti iste cene kao i za odrasle. U ovom članku možete da pronađete više informacija o podešavanju cena za boravak dece.

Imajte u vidu da se kapacitet za boravak dece i odraslih odnosi samo na postojeće krevete. U okviru ovog kapaciteta ne bi trebalo da uključite goste koji koriste krevece i dodatne krevete. Pogledajte ovaj članak za više informacija o tome kako da podesite kapacitet za dodatne krevete i krevece. 

*Možda ćete videti i baner sa natpisom „Podesite kapacitet i cene za boravak dece u objektu“. Ako kliknete ovde, otvorićete stranicu na kojoj možete da podesite pravila, jedinice i cene za porodice, i to na jednom mestu. Ovo je možda brži postupak u odnosu na pojedinačna podešavanja.

 

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više