Kako da promenim naziv jedinice ili dodam personalizovane nazive?

Nazive smeštajnih jedinica ažuriramo na zahtev, u skladu sa našim spiskom standardnih naziva smeštajnih jedinica.

Standardni nazivi jedinica osiguravaju jasne informacije za goste i doslednost na celom veb sajtu – na sva 43 jezika koja pokrivamo. Znamo da ti nazivi takođe mogu pozitivno da utiču na pretvaranje posetilaca stranice/sajta u goste koji zapravo rezervišu smeštaj. Dodatne opcije i sadržaji mogu da se navedu u opisima jedinica i objekta.

Kako biste ažurirali naziv jedinice, jednostavno se ulogujte u ekstranet i pratite sledeća uputstva:

  1. Idite na karticu “Objekat” i odaberite “Pregled objekta” ili “Podaci o smeštajnim jedinicama”, u zavisnosti od toga šta se pojavljuje za vaš objekat.
  2. Kliknite “Izmeni” ispod sobe/jedinice koju želite da promenite.
  3. Kako biste uneli promene, odaberite odgovarajuću opciju iz padajućeg menija ispod sledećih kategorija:
  • “Vrsta jedinice” opisuje određenu vrstu smeštaja koju nudite
  • “Naziv jedinice” vam pruža izbor standardnih naziva koji su već prevedeni na 42 jezika, čime se osigurava da nazivi budu jasni i dosledni na celom Booking.com veb sajtu
  • “Personalizovani naziv” vam omogućava da označite standardni naziv jedinice sopstvenim jedinstvenim nazivom kako biste lako mogli da je prepoznate u ekstranetu. To služi samo za vašu evidenciju.
  1. Kliknite na “Nastavi” kako biste sačuvali izmene.

Ako treba da promenite naziv jedinice koja već ima predstojeće rezervacije, molimo vas da nas kontaktirate putem kartice “Pošta” (odaberite “Podaci o objektu” kao temu, a zatim “Podaci o smeštajnim jedinicama” kao naslov).

Važno

Promena “Naziva jedinice” ili “Vrste jedinice” verovatno će uticati na buduće rezervacije i smeštaj gostiju. Zato najpre proverite svoje predstojeće rezervacije.

Prilikom unošenja izmena, svakako proverite da li ste uneli ispravne cene i raspoloživost za tu jedinicu. Takođe možete da kontaktirate svoj lokalni tim za podršku partnerima.

Zarad sopstvene evidencije i kako biste lakše upravljali jedinicama i rezervacijama, možete da kreirate personalizovane nazive. Ti personalizovani nazivi neće se prikazivati gostima, ali vi ćete moći da vidite i personalizovani naziv (i odgovarajući standardni naziv jedinice) u svom ekstranetu.