Kako mogu da ažuriram svoje cene pomoću aplikacije Pulse?

U aplikaciji Pulse možete da ažurirate svoje cene za jedan ili više datuma. U nastavku možete da vidite detaljna uputstva za iOs i Android verziju aplikacije.

iOS

Ako želite da unesete jednu izmenu za određeni datum:

 1. Otvorite karticu „Raspoloživost“ i izaberite datum koji želite da ažurirate.
 2. Pomerite stranicu nadole da biste videli sve vrste svojih smeštajnih jedinica.
 3. Pronađite vrstu smeštajne jedinice koju želite da ažurirate i pritisnite je.
 4. Stranica koja se otvori pokazaće vam kalendar i vaše cenovne planove za određenu smeštajnu jedinicu.
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i pritisnite sivo polje. Zatim prilagodite cenu kako želite.
 6. Kada završite, pritisnite dugme „Sačuvaj“ u dnu ekrana.
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je proces završen.

Ako želite da unesete izmene za više datuma:

 1. Otvorite karticu „Raspoloživost“ i pritisnite ikonicu sa linijama i tačkama u gornjem desnom uglu.
 2. Izaberite period koji želite da ažurirate i pritisnite „Prilagodite cene“.
 3. Izaberite objekat za koji želite da izmenite cene (u slučaju da imate više objekata).
 4. Izaberite kategoriju smeštajne jedinice i pomerite stranicu nadole da biste videli sve svoje cenovne planove.
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i pritisnite sivo polje. Zatim prilagodite cene kako želite.
 6. Kada završite, pritisnite dugme „Sačuvaj“ u dnu ekrana.
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je proces završen.  

Android

Ako želite da unesete jednu izmenu za određeni datum:

 1. Pritisnite ikonicu „Kalendar“ i izaberite datum koji želite da ažurirate.
 2. Pomerite stranicu nadole da biste videli sve kategorije svojih smeštajnih jedinica.
 3. Pronađite smeštajnu jedinicu koju želite da ažurirate i pritisnite opciju „Detalji“.
 4. Stranica koja se otvori pokazaće vam kalendar i vaše cenovne planove za određenu smeštajnu jedinicu.
 5. Pronađite cenovne planove koji želite da izmenite i pritisnite polje sa oznakom valute. Zatim prilagodite cenu kako želite.
 6. Kada završite, pritisnite polje u obliku kvačice pri vrhu ekrana.
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je proces završen.

Ako želite da unesete izmene za više datuma:

 1. Pritisnite ikonicu „Kalendar“.
 2. Zatim pritisnite ikonicu sa linijama i tačkama u gornjem desnom uglu.
 3. Izaberite period koji želite da ažurirate, pomerite stranicu nadole i pritisnite „Prilagodite cenu“.
 4. Izaberite objekat za koji želite da izmenite cene (u slučaju da imate više objekata).
 5. Pronađite cenovne planove koje želite da izmenite i pritisnite polje sa oznakom valute. Zatim prilagodite cenu kako želite.
 6. Kada završite, pritisnite polje u obliku kvačice pri vrhu ekrana.
 7. Pojaviće se zelena kvačica kao potvrda da je proces završen.