Kako mogu da promenim maksimalni broj gostiju koji može da boravi u određenoj sobi ili jedinici?

Ako želite da promenite broj gostiju koji može da boravi u određenoj sobi ili jedinici, možete da uradite sledeće:

  1. Kliknite na karticu „Objekat“ u ekstranetu i izaberite  „Pregled objekta“ ili „Podaci o smeštajnim jedinicama“ (u zavisnosti od vrste vašeg objekta).
  2. Kliknite na „Uredite“ ispod sobe ili jedinice koju treba da ažurirate.
  3. Pod „Opcije kreveta“ ažurirajte broj gostiju koji može da boravi u svakoj sobi (ili vikendici/apartmanu/vili itd.
  4. Kliknite na „Nastavite“ da biste sačuvali izmene.

Saveti:

  • Ažuriranje broja gostiju će uticati na sve buduće rezervacije, pa ne zaboravite da proverite sve predstojeće rezervacije i jeste li uneli tačnu raspoloživost.
  • Ako ažurirana raspoloživost utiče na cenu sobe/jedinice, ne zaboravite da u skladu sa tim izmenite i svoje cene.
  • Ne zaboravite da se cena koja je prikazana za određenu sobu ili jedinicu odnosi na izbor kreveta koji ste dodali za tu jedinicu.

Cene za dodatne krevete možete da unesete u odeljku „Objekat“ u ekstranetu.

  1. Izaberite „Pravila“,  a zatim pomerite stranicu nadole do stavke „Ostala pravila“.
  2. Pod „Deca i dodatni kreveti“ kliknite na „Promeni/dodaj podatke“ da biste uredili cene dodatnih kreveta.
  3. Kada završite, kliknite na „Sačuvaj“.