Kako mogu da promenim sadržaje sobe ili smeštajne jedinice?

Updated pre 7 dana

Važno je da gosti znaju šta mogu da očekuju kada stignu u vaš objekat.

Ako želite da proverite da li su informacije o vašim jedinicama ažurirane, možete da uradite sledeće:

1. Kliknite na karticu „Objekat“ u ekstranetu i izaberite „Sadržaji sobe“.

2. Za svaku stavku označite da li se primenjuje na „Sve jedinice“ ili samo „Neke jedinice“. Zatim ćete moći da navedete na koje jedinice se ona odnosi.

3.  Kada završite, kliknite na dugme „Sačuvaj“.

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više