Mogu li da kombinujem popuste za cenovne planove i promotivne ponude?

Updated pre 3 mes.

Kako biste kreirali raznovrsnu strategiju određivanja cena, potrebne su vam tri komponente: cenovni planovi, cene za određene grupe korisnika i promotivne ponude. Na Booking.com veb sajtu možete da ih kombinujete (ili dodajete) na različite načine.

Kreirali smo ovaj korisni pregled kako bismo vam pokazali koje komponente mogu da se kombinuju, a za koje se dozvoljava samo jedan popust:

Image
Stacking Deals May2020

Evo kako to funkcioniše:

  • Cenovni planovi su trajni i vidljivi svim gostima. Kada nudite dodatne popuste, oni se primenjuju na vaše cenovne planove.
  • Cene za određene grupe korisnika nude popuste pojedinim vrstama gostiju i mogu biti privremene ili trajne, u zavisnosti od vaših poslovnih ciljeva. Popusti takođe mogu da se kombinuju sa nekim od ovih cena. Na primer, Genius popusti mogu da se kombinuju sa cenama za goste iz određenih država.
  • Promotivne ponude su privremene i mogu da nude popust pojedinim vrstama gostiju ili svim gostima koji ispunjavaju uslove. Ukoliko imate nekoliko aktivnih promotivnih ponuda i gost ispunjava uslove za više od jedne, primenjivaće se ponuda sa najvećim iznosom popusta.
  • Neke cene za određene grupe korisnika i promotivne ponude takođe mogu da se kombinuju, kako biste gostima koji ispunjavaju uslove ponudili zbirni popust.

Možete da proverite koje komponente se kombinuju u okviru pregleda iznad ili pročitate primere u nastavku:

Gostima nudim fleksibilan cenovni plan i cenovni plan bez mogućnosti povraćaja novca. Takođe sam aktivirao/-la Last-minute ponudu. Kako će se primenjivati popust za Last-minute ponudu?

Popust za Last-minute ponudu će se primenjivati na sve vaše cenovne planove i biće vidljiv svim gostima koji ispunjavaju uslove.

Nudim fleksibilan cenovni plan gostima. Takođe sam Genius partner i aktivirao/-la sam javnu cenu za goste iz određenih država. Koji popust će biti dostupan gostima?

Standardni Genius popust (10%) će biti dostupan samo Genius gostima koji ispunjavaju uslove, a javnu cenu za goste iz određenih država ćemo ponuditi gostima iz države koju ste targetirali. Gost će dobiti oba popusta ukoliko ispunjava uslove za svaki od njih, jer mogu da se kombinuju.

Gostima nudim cenovni plan bez mogućnosti povraćaja novca. Takođe sam aktivirao/-la cenu za Genius goste iz određene države i ponudu za putnike koji rano rezervišu. Koji popust će biti dostupan gostima?

Genius cena za goste iz određene države će biti dostupna samo Genius gostima iz zemlje koju ste targetirali. Korisnici iz ostalih država će dobiti samo popust za goste koji rano rezervišu (ukoliko naprave rezervaciju u određenom roku). Gostu će biti dostupna oba popusta ako ispunjava uslove za svaki od njih, jer mogu da se kombinuju.

Ja sam Genius partner i aktivirao/-la sam opciju Genius dinamičkog određivanja cena. Koji popust će biti dostupan gostima?

Genius dinamičko određivanje cena je zasnovano na naprednom modelu potražnje koji uzima u obzir razne faktore kako bi vam pomogao da efikasnije podesite svoje Genius popuste. Model automatski prilagođava Genius popuste u opsegu koji ste podesili, i to na osnovu verovatnoće da ćete ostvariti željenu popunjenost kapaciteta u svom objektu. Ovaj model će promeniti vaš standardni Genius popust kako bi vam pomogao da maksimalno popunite kapacitete objekta i uvećate prihode.

Želite li da sačuvate primerak pregleda kombinovanja cena kako biste ga imali pri ruci kad vam zatreba?

Preuzmite pregled kombinovanja cena

Kako vam se čini ova stranica?

Program „Prostor za rad“

Dodajte još sadržaja pogodnih za rad kako biste povećali vidljivost objekta bez dodatnih troškova.

Saznajte više