Izmena soba ili jedinica

Ažurirano pre 2 mes.
Sačuvaj

Možete da unosite izmene kao što su dodavanje, otvaranje, zatvaranje i uklanjanje soba ili jedinica prikazanih na stranici objekta, kao i da podesite raspoloživost jedinica u ekstranetu. Važno je da te informacije budu aktuelne kako biste maksimalno povećali vidljivost objekta i istovremeno izbegli preklapanja rezervacija.


Sadržaj članka

Dodavanje sobe ili jedinice na stranicu objekta

Otvaranje ili zatvaranje sobe ili jedinice za rezervacije

Uklanjanje sobe ili jedinice sa stranice objekta


Dodavanje sobe ili jedinice na stranicu objekta

Evo kako možete da dodate novu sobu ili jedinicu na stranicu smeštajnog objekta na našoj platformi:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu Objekat, a zatim na opciju „Podaci o smeštajnim jedinicama“ ili „Pregled objekta
 3. Kliknite na „Kreirajte novu sobu“, „Kreirajte novi apartman“ ili „Kreirajte novi objekat
 4. Unesite podatke o novoj sobi ili jedinici i potom kliknite na „Nastavi
 5. U okviru nove sobe ili jedinice, kliknite na „Dodaj fotografije“ ili na ikonicu foto-aparata i izaberite fotografije koje želite da dodate

Odmah ćemo na stranicu vašeg objekta dodati novu sobu ili jedinicu. Da bi putnici mogli da je rezervišu, potrebno je da je otvorite za rezervacije pomoću uputstava navedenih u narednom delu ovog članka.


Otvaranje ili zatvaranje sobe ili jedinice za rezervacije

U zavisnosti od vrste prikaza kalendara koji koristite u ekstranetu, možete da otvorite ili zatvorite sobu ili jedinicu kako bi putnici mogli da je rezervišu na određene datume. Pogledajte slike u nastavku da biste razumeli različite prikaze kalendara, kliknite na padajući meni sa nazivom prikaza koji trenutno koristite, a zatim kliknite na prikaz na koji želite da pređete.

Prikaz kalendara u listiMesečni prikaz kalendara
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

Korišćenje prikaza kalendara u listi

Ukoliko koristite prikaz kalendara u listi, evo kako možete da otvorite ili zatvorite sobu/jedinicu za rezervacije putnika na određene datume:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Datumi obeleženi zelenom bojom su trenutno otvoreni i dostupni za rezervisanje, dok su datumi obojeni crvenom bojom trenutno zatvoreni i nisu dostupni za rezervisanje. Kliknite na polje „Status jedinice“ za datum i sobu ili jedinicu koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Boja polja će se promeniti kada se status ažurira. Ukoliko iz nekog razloga nije moguće otvaranje ili zatvaranje sobe/jedinice, pojaviće se prozor sa više informacija. Pratite uputstva koja se nalaze u njemu, a zatim kliknite na „Sačuvaj“. Boja polja će se promeniti kao znak potvrde da je status ažuriran

Možete da vršite i grupnu izmenu kako biste brzo otvorili ili zatvorili sobu/jedinicu tokom dužih perioda. Evo kako to da uradite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Kliknite na opciju „Grupna izmena“ pored sobe ili jedinice koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Unesite datume za koje želite da otvorite ili zatvorite sobu/jedinicu
 5. Kliknite na „Status jedinice“, a zatim na „Otvori jedinicu“ ili „Zatvori jedinicu
 6. Kliknite na „Sačuvaj izmene“, a potom na „X“ kako biste napustili stranicu „Grupna izmena

Ukoliko soba ili jedinica nije dostupna za rezervisanje na određeni datum i želite da saznate zašto, proverite koja od ovih oznaka se prikazuje u polju „Status jedinice“ u kalendaru:

 • Zatvoreno – ručno ste zatvorili ovu sobu ili jedinicu
 • Nema kapaciteta – uneli ste vrednost „0“ kao broj raspoloživih jedinica
 • Rasprodato – prodali ste sve sobe ili jedinice ove vrste koje ste dodali
 • Nedostaje cena – još niste dodali nijednu cenu za ovu sobu ili jedinicu
 • Zatvorena cena – svi vaši cenovni planovi su zatvoreni ili neaktivni
 • Više ograničenja – kombinacija ovih problema onemogućava da vaša soba ili jedinica bude dostupna za rezervisanje

Da biste brzo rešili ove probleme i ponovo otvorili i učinili dostupnom za rezervisanje svoju sobu ili jedinicu, kliknite na polje „Status jedinice“ kako bi se otvorio prozor sa više informacija.

 

Korišćenje mesečnog prikaza kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, evo kako možete da otvorite sobu ili jedinicu za rezervacije putnika:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. U padajućem meniju kliknite na sobu ili jedinicu koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Izaberite datume za koje želite da otvorite i zatvorite ovu sobu ili jedinicu, a to možete učiniti prevlačenjem dve ikonice sa tri uspravne crte na samom kalendaru ili unošenjem datuma u polja „Početak“ i „Kraj
 5. U okviru opcije „Otvorite ili zatvorite za rezervacije“, kliknite na „Otvoreno“ ili „Zatvoreno
 6. Kliknite na „Sačuvaj“. Datumi koje ste izabrali biće obeleženi zelenom bojom u kalendaru, što predstavlja potvrdu da su sada otvoreni i dostupni za rezervisanje, odnosno biće obeleženi crvenom bojom kao znak da su sada zatvoreni i nedostupni za rezervisanje.

Uklanjanje sobe ili jedinice sa stranice objekta

Ako ste napravili izmene na stranici objekta i neke od soba ili jedinica više nisu dostupne za rezervisanje, možete ih ukloniti sa naše platforme. Sledeći koraci će zavisiti od toga da li imate predstojeće rezervacije za tu sobu/jedinicu ili ne.

Evo kako možete da uklonite sobu ili jedinicu ukoliko nemate predstojeće rezervacije za nju:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu Objekat, a zatim na opciju „Podaci o smeštajnim jedinicama“ ili „Pregled objekta
 3. Ispod sobe ili jedinice koju želite da uklonite, kliknite na dugme „Obriši
 4. U prozoru koji se pojavi, kliknite na dugme „OK

Ukoliko postoje predstojeće rezervacije za sobu ili jedinicu koju želite da uklonite, nećete imati opciju „Obriši“, već samo opcije „Izmeni“ ili „Dodaj fotografije“. Nećete moći trajno da uklonite sobu ili jedinicu dok se te rezervacije ne ostvare i gosti ne odjave. 

 

Da biste blokirali (buduće) rezervacije, morate potpuno da uklonite raspoloživost za tu vrstu jedinice putem kalendara kako biste mogli da uklonite i vrstu jedinice. Evo šta možete da uradite kako biste se pobrinuli da za tu sobu ili jedinicu više ne primite nijednu rezervaciju: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Ukoliko već ne koristite prikaz kalendara u listi, pređite na njega tako što ćete kliknuti na padajući meni gde je prikazan naziv pregleda koji trenutno koristite i kliknuti na opciju „Prikaz u listi
 4. Kliknite na opciju „Grupna izmena“ pored sobe ili jedinice koju želite da zatvorite
 5. U polje „Od“ unesite današnji datum, a u polje „Do (i uključujući)“ unesite datum koga deli najmanje nekoliko dana od poslednjeg datuma odjavljivanja za predstojeće rezervacije ove sobe ili jedinice
 6. Kliknite na „Status jedinice“, a potom na „Zatvori jedinicu
 7. Kliknite na opciju „Sačuvaj izmene“, a potom na „X“ kako biste napustili stranicu „Grupna izmena

Kada budu ostvarene sve predstojeće rezervacije za tu sobu ili jedinicu, možete trajno da je uklonite tako što ćete pratiti gorenavedene korake.

Ako je potrebno da odmah trajno izbrišete sobu ili jedinicu iako imate predstojeće rezervacije za nju, te rezervacije će ostati aktivne i moraćete da smestite goste u sobu ili jedinicu istog standarda. Tako ćete biti sigurni da gostima pružate dobro iskustvo tokom boravka, a to obično znači i da ćete od njih dobiti bolje recenzije.

Da li ste greškom kreirali neku vrstu sobe/jedinice ili ste to učinili dvaput, pa zbog toga rezervacija ne može da se ostvari? Potrebno je da se obratite gostima kako biste ih obavestili da je došlo do greške i ponudili im alternativno rešenje. Preporučujemo da to rešite na isti način na koji biste rešili preklapanje rezervacija

Da li je ovaj članak koristan?