Izmena soba ili jedinica

Ažurirano pre 4 mes.
Sačuvaj

Možete da unosite izmene kao što su dodavanje, otvaranje, zatvaranje i uklanjanje soba ili jedinica prikazanih na stranici objekta, kao i da podesite raspoloživost jedinica u ekstranetu. Važno je da te informacije budu aktuelne kako biste maksimalno povećali vidljivost objekta i istovremeno izbegli preklapanja rezervacija.


Sadržaj članka

Dodavanje sobe ili jedinice na stranicu objekta

Otvaranje ili zatvaranje sobe ili jedinice za rezervacije

Uklanjanje sobe ili jedinice sa stranice objekta


Dodavanje sobe ili jedinice na stranicu objekta

Evo kako možete da dodate novu sobu ili jedinicu na stranicu smeštajnog objekta na našoj platformi:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu Objekat, a zatim na opciju „Podaci o smeštajnim jedinicama“ ili „Pregled objekta
 3. Kliknite na „Kreirajte novu sobu“, „Kreirajte novi apartman“ ili „Kreirajte novi objekat
 4. Unesite podatke o novoj sobi ili jedinici i potom kliknite na „Nastavi
 5. U okviru nove sobe ili jedinice, kliknite na „Dodaj fotografije“ ili na ikonicu foto-aparata i izaberite fotografije koje želite da dodate

Odmah ćemo na stranicu vašeg objekta dodati novu sobu ili jedinicu. Da bi putnici mogli da je rezervišu, potrebno je da je otvorite za rezervacije pomoću uputstava navedenih u narednom delu ovog članka.


Otvaranje ili zatvaranje sobe ili jedinice za rezervacije

U zavisnosti od vrste prikaza kalendara koji koristite u ekstranetu, možete da otvorite ili zatvorite sobu ili jedinicu kako bi putnici mogli da je rezervišu na određene datume. Pogledajte slike u nastavku da biste razumeli različite prikaze kalendara, kliknite na padajući meni sa nazivom prikaza koji trenutno koristite, a zatim kliknite na prikaz na koji želite da pređete.

Prikaz kalendara u listiMesečni prikaz kalendara
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

Korišćenje prikaza kalendara u listi

Ukoliko koristite prikaz kalendara u listi, evo kako možete da otvorite ili zatvorite sobu/jedinicu za rezervacije putnika na određene datume:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Datumi obeleženi zelenom bojom su trenutno otvoreni i dostupni za rezervisanje, dok su datumi obojeni crvenom bojom trenutno zatvoreni i nisu dostupni za rezervisanje. Kliknite na polje „Status jedinice“ za datum i sobu ili jedinicu koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Boja polja će se promeniti kada se status ažurira. Ukoliko iz nekog razloga nije moguće otvaranje ili zatvaranje sobe/jedinice, pojaviće se prozor sa više informacija. Pratite uputstva koja se nalaze u njemu, a zatim kliknite na „Sačuvaj“. Boja polja će se promeniti kao znak potvrde da je status ažuriran

Možete da vršite i grupnu izmenu kako biste brzo otvorili ili zatvorili sobu/jedinicu tokom dužih perioda. Evo kako to da uradite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Kliknite na opciju „Grupna izmena“ pored sobe ili jedinice koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Unesite datume za koje želite da otvorite ili zatvorite sobu/jedinicu
 5. Kliknite na „Status jedinice“, a zatim na „Otvori jedinicu“ ili „Zatvori jedinicu
 6. Kliknite na „Sačuvaj izmene“, a potom na „X“ kako biste napustili stranicu „Grupna izmena

Ukoliko soba ili jedinica nije dostupna za rezervisanje na određeni datum i želite da saznate zašto, proverite koja od ovih oznaka se prikazuje u polju „Status jedinice“ u kalendaru:

 • Zatvoreno – ručno ste zatvorili ovu sobu ili jedinicu
 • Nema kapaciteta – uneli ste vrednost „0“ kao broj raspoloživih jedinica
 • Rasprodato – prodali ste sve sobe ili jedinice ove vrste koje ste dodali
 • Nedostaje cena – još niste dodali nijednu cenu za ovu sobu ili jedinicu
 • Zatvorena cena – svi vaši cenovni planovi su zatvoreni ili neaktivni
 • Više ograničenja – kombinacija ovih problema onemogućava da vaša soba ili jedinica bude dostupna za rezervisanje

Da biste brzo rešili ove probleme i ponovo otvorili i učinili dostupnom za rezervisanje svoju sobu ili jedinicu, kliknite na polje „Status jedinice“ kako bi se otvorio prozor sa više informacija.

 

Korišćenje mesečnog prikaza kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, evo kako možete da otvorite sobu ili jedinicu za rezervacije putnika:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. U padajućem meniju kliknite na sobu ili jedinicu koju želite da otvorite ili zatvorite
 4. Izaberite datume za koje želite da otvorite i zatvorite ovu sobu ili jedinicu, a to možete učiniti prevlačenjem dve ikonice sa tri uspravne crte na samom kalendaru ili unošenjem datuma u polja „Početak“ i „Kraj
 5. U okviru opcije „Otvorite ili zatvorite za rezervacije“, kliknite na „Otvoreno“ ili „Zatvoreno
 6. Kliknite na „Sačuvaj“. Datumi koje ste izabrali biće obeleženi zelenom bojom u kalendaru, što predstavlja potvrdu da su sada otvoreni i dostupni za rezervisanje, odnosno biće obeleženi crvenom bojom kao znak da su sada zatvoreni i nedostupni za rezervisanje.

Uklanjanje sobe ili jedinice sa stranice objekta

Ako ste napravili izmene na stranici objekta i neke od soba ili jedinica više nisu dostupne za rezervisanje, možete ih ukloniti sa naše platforme. Sledeći koraci će zavisiti od toga da li imate predstojeće rezervacije za tu sobu/jedinicu ili ne.

Evo kako možete da uklonite sobu ili jedinicu ukoliko nemate predstojeće rezervacije za nju:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na karticu Objekat, a zatim na opciju „Podaci o smeštajnim jedinicama“ ili „Pregled objekta
 3. Ispod sobe ili jedinice koju želite da uklonite, kliknite na dugme „Obriši
 4. U prozoru koji se pojavi, kliknite na dugme „OK

Ukoliko postoje predstojeće rezervacije za sobu ili jedinicu koju želite da uklonite, nećete imati opciju „Obriši“, već samo opcije „Izmeni“ ili „Dodaj fotografije“. Nećete moći trajno da uklonite sobu ili jedinicu dok se te rezervacije ne ostvare i gosti ne odjave. 

 

Da biste blokirali (buduće) rezervacije, morate potpuno da uklonite raspoloživost za tu vrstu jedinice putem kalendara kako biste mogli da uklonite i vrstu jedinice. Evo šta možete da uradite kako biste se pobrinuli da za tu sobu ili jedinicu više ne primite nijednu rezervaciju: 

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na opciju „Cene i raspoloživost“, a zatim na Kalendar
 3. Ukoliko već ne koristite prikaz kalendara u listi, pređite na njega tako što ćete kliknuti na padajući meni gde je prikazan naziv pregleda koji trenutno koristite i kliknuti na opciju „Prikaz u listi
 4. Kliknite na opciju „Grupna izmena“ pored sobe ili jedinice koju želite da zatvorite
 5. U polje „Od“ unesite današnji datum, a u polje „Do (i uključujući)“ unesite datum koga deli najmanje nekoliko dana od poslednjeg datuma odjavljivanja za predstojeće rezervacije ove sobe ili jedinice
 6. Kliknite na „Status jedinice“, a potom na „Zatvori jedinicu
 7. Kliknite na opciju „Sačuvaj izmene“, a potom na „X“ kako biste napustili stranicu „Grupna izmena

Kada budu ostvarene sve predstojeće rezervacije za tu sobu ili jedinicu, možete trajno da je uklonite tako što ćete pratiti gorenavedene korake.

Ako je potrebno da odmah trajno izbrišete sobu ili jedinicu iako imate predstojeće rezervacije za nju, te rezervacije će ostati aktivne i moraćete da smestite goste u sobu ili jedinicu istog standarda. Tako ćete biti sigurni da gostima pružate dobro iskustvo tokom boravka, a to obično znači i da ćete od njih dobiti bolje recenzije.

Da li ste greškom kreirali neku vrstu sobe/jedinice ili ste to učinili dvaput, pa zbog toga rezervacija ne može da se ostvari? Potrebno je da se obratite gostima kako biste ih obavestili da je došlo do greške i ponudili im alternativno rešenje. Preporučujemo da to rešite na isti način na koji biste rešili preklapanje rezervacija

Adding a room or unit to your property

Here’s how to add a new room or unit to your property on our platform:

 1. Log in to the extranet
 2. Click on Property and then click on Room details or Property layout
 3. Click on Create a new room, Create a new apartment or Create a new property
 4. Enter the details of the new room or unit and then click on Continue
 5. Under your new room or unit, click on Upload photos or the camera icon and select photos to add

We’ll add your new room or unit to your property page right away. Before travellers can book it, you’ll need to open it for bookings using the instructions in the next part of this article.


Opening or closing a room or unit for bookings

Depending on the kind of calendar view you use in the extranet, you can open or close a room or unit for travellers to book on specific dates. Reference the images below to understand the different calendar views, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on the view you want to switch to.

If you use the list view calendar, here’s how to open or close a room or unit for travellers to book on specific dates:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Dates that appear in green are currently open and bookable, and dates that appear in red are currently closed and not bookable. Click on the Room status field for the date and room or unit you want to open or close.
 4. The colour of the field will change when the status is updated. If something is stopping you from opening or closing the room or unit, a popup window will appear containing more details. Follow the instructions in this popup window, then click on Save. The colour of the field will change to confirm that the status has been updated.

You can also use bulk editing to quickly open or close a room or unit for longer periods. Here’s how to do it:

 1. Log in to the extranet
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar
 3. Click on Bulk edit next to the room or unit you want to open or close
 4. Enter the dates you want to open or close the room or unit for
 5. Click on Room status and click on Open room or Close room
 6. Click on Save changes and then click on X to leave the Bulk edit screen

If a room or unit isn’t bookable on a particular date and you want to find out why, check to see which of these labels is displayed in the Room status field on the calendar:

 • Closed – you’ve manually closed this room or unit
 • No inventory – you’ve entered ‘0’ for the number of rooms available to sell
 • Sold out – you’ve sold all of the rooms or units of this type that you loaded
 • Price missing – you haven’t loaded any prices for this room or unit yet
 • Rate closed – all of your Rate Plans are closed or inactive
 • Multiple blockers – a combination of these issues is stopping your room or unit from being bookable

To quickly resolve these issues and make your room or unit open and bookable again, click on the Room status field to open a popup window with more information.

Here’s how to open a room or unit for travellers to book if you use the monthly view calendar:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. In the drop-down box, click on room or unit you want to open or close.
 4. Select the dates you want to open and close this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields.
 5. Under Open or close for bookings, click on Open or Closed.
 6. Click on Save

The dates you selected will turn green on the calendar to confirm they are now open and bookable, or red to confirm they are now closed and not bookable.

Deleting a room or unit from your property

If you've made changes to your property and some of your rooms or units are no longer available to book, you can delete them from our platform. What you need to do depends on whether or not you have any upcoming reservations for this room or unit.

Here’s how to delete a room or unit if you don’t have any upcoming reservations for it:

 1. Log in to the extranet
 2. Click on Property and then click on Room details or Property layout
 3. Under the room or unit you want to remove, click on Delete
 4. In the popup window, click on OK

If there are upcoming reservations for the room or unit you want to remove, you will not have the Delete option, only Edit or Upload photos. You won’t be able to permanently delete the room or unit until those reservations have been fulfilled and the guests checked out. 

 

In order to block (future) reservations, you must remove all availability for that room type via the Calendar until you can also delete the room type. Here’s what to do to make sure you don’t receive any more bookings for this room or unit: 

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. If you’re not already using the list view calendar, switch to it by clicking on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on List view.
 4. Click on Bulk edit next to the room or unit you want to close.
 5. In the From field enter today’s date, and in the Up to and including field enter a date that’s at least a few days after the last check-out date for the upcoming reservations for this room or unit.
 6. Click on Room status and click on Close room.
 7. Click on Save changes and then click on X to leave the Bulk edit screen.

Once all of your upcoming reservations for this room or unit have been completed, you can permanently delete the room or unit by following steps mentioned above.

If you need to immediately and permanently delete a room or unit even though you have upcoming reservations for it, those reservations will remain active and you’ll need to accommodate those guests in a room or unit of the same standard. This will help you to make sure your guests have a good experience during their stay, and it usually means you’ll receive better reviews from those guests.

Have you created a room/unit type by mistake or it has been duplicated by mistake, hence a reservation cannot be fulfilled? You’ll need to connect with your guests to inform them about the mistake and propose an alternative solution, a suggestion would be to approach this as you would an overbooking

Da li je ovaj članak koristan?