Kako da podesim cene po kapacitetu?

Ažurirano pre 3 god.
Sačuvaj

Ako želite ručno da podesite ili izmenite cene u zavisnosti od broja gostiju, prvo treba da aktivirate opciju podešavanja cena po kapacitetu.

Šta su to cene po kapacitetu?

Ova opcija vam omogućava da ručno podesite osnovnu cenu i cene za različiti broj gostiju u jedinicama u kojima može da boravi više osoba.

Na taj način ćete imati potpunu kontrolu nad podešavanjima i izmenama osnovne cene, kao i onih koje su zasnovane na različitom broju gostiju.

Kako da podesim cene po kapacitetu?

Da biste dodali ovu opciju, naš tim za podršku partnerima najpre mora da prilagodi podešavanja u vašem ekstranetu. Možete da ga pozovete na lokalni broj telefona za podršku.

Da li je ovaj članak koristan?