Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka“ i „Nema odlazaka“

Ažurirano pre 1 god.
Sačuvaj

Ograničenja vam nude način da primenite posebne uslove na rezervacije koje primate. Ukoliko niste u mogućnosti da izvršite prijavljivanje ili odjavljivanje gostiju na određene dane, možete da podesite ograničenje „Nema dolazaka“ ili „Nema odlazaka“ kako gosti ne bi mogli da dođu ili napuste vaš objekat na te datume.

Aktivirajte danas


Odeljci ovog članka

Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka

Podešavanje ograničenja „Nema odlazaka


Način podešavanja ograničenja „Nema dolazaka“ ili „Nema odlazakazavisi od prikaza kalendara koji koristite. Proverite snimke ekrana u nastavku da biste videli koji odgovara kalendaru u vašem ekstranetu, a zatim pratite odgovarajuće korake.


Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka“

Ograničenje „Nema dolazaka“ sprečava goste da rezervišu boravak koji počinje na datume koje ste izabrali. Gosti i dalje mogu rezervisati boravak uz ovo ograničenje ako se njihov datum prijavljivanja ne podudara sa datumima za koje ograničenje važi.

Na primer, ako ste za jedinicu/objekat podesili ograničenje „Nema dolazaka“ na 24. novembar:

 • Gosti ne mogu da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 24. do 26. novembra jer ne mogu da se prijave 24. novembra
 • Gosti mogu da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 21. do 26. novembra jer stižu na dan za koji ne postoji ograničenje „Nema dolazaka

Ako koristite prikaz kalendara u listi, sledite ove korake da biste podesili ograničenje „Nema dolazaka“:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a potom kliknite na opciju „Kalendar“.
 2. Pronađite jedinicu za koju želite da podesite ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za padajući meni pored cene jedinice kako biste videli sva svoja ograničenja. Takođe možete da proširite ovu listu klikom na polje „Ograničenja“ pored opcije za odabir datuma.
 3. U redu „Nema dolazaka“ izaberite datum na koji želite da onemogućite prijavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite plavi pravougaonik preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 4. Kliknite na dugme „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj“.
 5. Ukoliko želite da podesite ovo ograničenje za više od mesec dana unapred, kliknite na „Grupne izmene“ i izaberite datume za koje želite da postavite ograničenje. Zatim kliknite na polje „Ograničenja“, izaberite cenu i ograničenje „Nema dolazaka“. Na kraju, kliknite na „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj izmene“.

Ako želite da podesite ograničenje „Nema dolazaka“, a koristite mesečni prikaz kalendara, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a potom kliknite na opciju „Kalendar“.
 2. Izaberite datum na koji želite da onemogućite prijavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite plavi pravougaonik preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 3. U okviru menija u desnom delu stranice, skrolujte naniže do opcije „Napredna ograničenja“.
 4. Označite polje „Nema dolazaka“, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.

Podešavanje ograničenja „Nema odlazaka“

Ograničenje „Nema odlazaka“ sprečava goste da rezervišu boravak koji se završava na datume koje ste izabrali. Gosti i dalje mogu rezervisati boravak uz ovo ograničenje dokle god se njihov datum odjavljivanja ne podudara sa datumima za koje ograničenje važi.

Na primer, ako ste za jedinicu/objekat podesili ograničenje „Nema odlazaka“ na 24. novembar:

 • Gosti neće moći da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 21. do 24. novembra jer ne mogu da se odjave 24. novembra
 • Gosti će moći da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 21. do 26. novembra jer se odjavljuju na dan za koji ne postoji ograničenje „Nema odlazaka

Ako koristite prikaz kalendara u listi, možete da podesite ograničenje „Nema odlazaka“ prateći ove korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a potom kliknite na opciju „Kalendar“.
 2. Pronađite jedinicu za koju želite da podesite ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za padajući meni pored cene jedinice kako biste videli sva svoja ograničenja. Takođe možete da proširite ovu listu klikom na polje „Ograničenja“ pored opcije za odabir datuma.
 3. U redu „Nema odlazaka“ izaberite datum na koji želite da onemogućite odjavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite plavi pravougaonik preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 4. Kliknite na dugme „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj“.
 5. Ukoliko želite da podesite ovo ograničenje za više od mesec dana unapred, kliknite na „Grupne izmene“ i izaberite datume za koje želite da postavite ograničenje. Zatim kliknite na polje „Ograničenja“, izaberite cenu i ograničenje „Nema odlazaka“. Na kraju, kliknite na „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj izmene“.

Ako koristite mesečni prikaz kalendara i želite da podesite ograničenje „Nema odlazaka“ za određeni datum, sledite ove korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a potom kliknite na opciju „Kalendar“.
 2. Izaberite datum na koji želite da onemogućite odjavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite plavi pravougaonik preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 3. U okviru menija u desnom delu stranice, skrolujte naniže do opcije „Napredna ograničenja“.
 4. Označite polje „Nema odlazaka“, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.

Da li je ovaj članak koristan?