Ažuriranje raspoloživosti u kalendaru putem aplikacije Pulse

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 7 min.
Sačuvaj

Možete da ažurirate raspoloživost za pojedinačne datume ili više njih putem naše aplikacije Pulse na iOS i Android uređajima.

Možda koristite stari ili novi kalendar u aplikaciji Pulse. Da biste proverili koji kalendar koristite, uporedite ono što vidite u aplikaciji Pulse sa snimcima ekrana u nastavku, a zatim pratite odgovarajuće korake kako biste ažurirali raspoloživost.


Odeljci ovog članka:


Kako da prepoznate svoj kalendar

 

U toku je prebacivanje naših partnera sa starog na novi kalendar u aplikaciji Pulse, pa iz tog razloga neki partneri i dalje koriste stari kalendar. Pogledajte snimke ekrana u nastavku da biste proverili koji kalendar koristite i koje korake treba da pratite kako biste ažurirali raspoloživost.


Stari kalendar

 

Pratite sledeće korake kako biste ažurirali raspoloživost putem starog kalendara u aplikaciji Pulse.

Upravljanje pojedinačnim datumima pomoću starog kalendara

 1. Otvorite aplikaciju Pulse
 2. Ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite karticu „Raspoloživost“ koja se nalazi na dnu ekrana
 3. Ako koristite Android uređaj, dodirnite ikonicu kalendara koja se nalazi na vrhu ekrana
 4. Izaberite datum za koji želite da ažurirate raspoloživost
 5. Skrolujte naniže do vrste jedinice koju želite da ažurirate
 6. Dodirnite „+“ ili „-“ kako biste izmenili broj jedinica za prodaju
 7. Vaše izmene će automatski biti sačuvane

Upravljanje većim brojem datuma pomoću starog kalendara

 1. Otvorite aplikaciju Pulse
 2. Ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite karticu „Raspoloživost“ koja se nalazi na dnu ekrana
 3. Ako koristite Android uređaj, dodirnite ikonicu kalendara koja se nalazi na vrhu ekrana
 4. Dodirnite opciju „Izmeni više datuma“ u okviru kalendara
 5. Izaberite period za koji želite da ažurirate raspoloživost
 6. Dodirnite opciju „Podesi raspoloživost“ da biste sačuvali izmene
 7. Izaberite vrstu jedinice koju želite da ažurirate ili odaberite objekat, a zatim vrstu jedinice ukoliko imate više objekata u okviru istog naloga
 8. Dodirnite „+“ ili „-“ kako biste izmenili broj jedinica za prodaju
 9. Ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite opciju „Sačuvaj“ da biste dovršili postupak ažuriranja
 10. Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu kako biste dovršili postupak ažuriranja

Ne zaboravite da dodate cene za sve datume koje ste učinili dostupnim. Jedinice su otvorene i dostupne za rezervisanje samo ukoliko imaju podešenu cenu. Gosti mogu da izvrše rezervacije do 16 meseci unapred, pa se potrudite da iskoristite svaku priliku da vaš objekat bude vidljiv – i rezervisan.

Saznajte kako da preuzmete našu aplikaciju Pulse za upravljanje objektom.


Novi kalendar

Pratite sledeće korake kako biste ažurirali raspoloživost putem novog kalendara u aplikaciji Pulse.

Upravljanje pojedinačnim datumima pomoću novog kalendara

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju
 2. Dodirnite karticu „Raspoloživost
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, pređite na korak 9
 4. Ako imate više vrsta jedinica, pređite na korak 7
 5. U slučaju da imate više objekata, idite na korak 6
 6. Dodirnite objekat za koji želite da ažurirate raspoloživost
 7. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar
 8. Ako pregledate datume u listi, skrolujte do datuma koji želite da izmenite, a zatim pređite na korak 10
 9. Dodirnite datum koji želite da izmenite
 10. Dodirnite „+“ ili „-“ kako biste izmenili broj jedinica za prodaju
 11. Ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana kako biste dovršili postupak ažuriranja ili dodirnite opciju „Resetuj“ ako ne želite da primenite izmene
 12. Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana da biste sačuvali izmene ili dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a potom opciju „Odbaci“ ukoliko ne želite da primenite izmene

Upravljanje većim brojem datuma pomoću novog kalendara

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju
 2. Dodirnite karticu „Raspoloživost
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, pređite na korak 9
 4. Ako imate više vrsta jedinica, pređite na korak 7
 5. U slučaju da imate više objekata, idite na korak 6
 6. Dodirnite objekat za koji želite da ažurirate raspoloživost
 7. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar
 8. Ako pregledate datume u listi, skrolujte naniže do datuma koji želite da izmenite, a zatim dodirnite vrstu jedinice koju planirate da ažurirate
 9. Dodirnite opciju „Izmenite više datuma
 10. Izaberite period koji želite da izmenite
 11. Dodirnite opciju „Podesi raspoloživost
 12. Dodirnite „+“ ili „-“ kako biste izmenili broj jedinica za prodaju
 13. Ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana kako biste dovršili postupak ažuriranja ili dodirnite opciju „Resetuj“ ako ne želite da primenite izmene
 14. Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana da biste sačuvali izmene ili dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a potom opciju „Odbaci“ ukoliko ne želite da primenite izmene

Da li je ovaj članak koristan?