Kako da blokirate datume u kalendaru

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 7 min.
Sačuvaj

Tokom nekih perioda možda nećete želeti da primate rezervacije za određene sobe ili jedinice. Te rezervacije možete da izbegnete tako što ćete datume u kalendaru blokirati putem ekstraneta ili aplikacije Pulse.

Način na koji ćete to učiniti zavisiće od vrste kalendara koju koristite. Ukoliko niste sigurni koji kalendar imate, pogledajte snimke ekrana u nastavku i pratite uputstva koja se podudaraju sa onim što vidite u ekstranetu ili aplikaciji Pulse.


Sadržaj članka


  Kako da blokirate datume u ekstranetu


  Prikaz u listi: zatvaranje jedinica u ekstranetu

  Ako koristite prikaz kalendara u listi, evo kako možete da blokirate pojedinačne datume:

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Kalendar i cene“ ili „Cene i raspoloživost“, a potom na „Kalendar
  2. Kliknite na „Status jedinice“ za datum koji je otvoren i dostupan za rezervisanje, a koji želite da blokirate

  Pratite sledeće korake kako biste blokirali duže vremenske periode u okviru prikaza u listi:

  1. Kliknite na „Grupne izmene
  2. Izaberite datum početka i završetka perioda koji želite da blokirate
  3. Označite kućice pored dana u nedelji koje nameravate da blokirate
  4. Kliknite na „Status jedinice“, a potom na „Zatvori jedinicu
  5. Kliknite na „Sačuvaj izmene

  Mesečni prikaz: zatvaranje jedinica u ekstranetu

  Ako koristite mesečni prikaz kalendara, evo kako možete da blokirate datume:

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Kalendar i cene“ ili „Cene i raspoloživost“, a potom na „Kalendar
  2. Iz padajuće liste izaberite sobu ili jedinicu koju želite da blokirate
  3. Odaberite datume za koje želite da blokirate tu sobu ili jedinicu, a to možete učiniti prevlačenjem dve ikonice sa tri uspravne crte na samom kalendaru ili unošenjem datuma u polja „Datum početka“ i „Datum završetka
  4. U okviru opcije „Otvorite ili zatvorite za rezervacije“, kliknite na „Zatvoreno“ da biste blokirali te datume
  5. Kliknite na „Sačuvaj“ i datumi će postati crveni kao potvrda da su sada blokirani za rezervacije

  Kako biste videli dugoročnu raspoloživost svog objekta, prebacite kalendar na godišnji prikaz. Da biste to učinili, kliknite na padajući meni sa nazivom prikaza koji trenutno koristite, a zatim na „Godišnji prikaz“.


  Blokiranje datuma u aplikaciji Pulse

  Datume u kalendaru možete da blokirate i putem aplikacije Pulse. Način na koji ćete to učiniti zavisiće od toga da li koristite stari ili novi kalendar.

   


  Stari kalendar: zatvaranje jedinica u aplikaciji Pulse

  Ako koristite stari kalendar, evo kako možete da blokirate pojedinačne datume:

  1. Otvorite aplikaciju Pulse i dodirnite opciju „Raspoloživost
  2. Izaberite datum koji želite da blokirate
  3. Skrolujte naniže do sobe ili jedinice koju nameravate da blokirate, a zatim promenite status jedinice iz „Otvoreno“ u „Zatvoreno
  4. Dodirnite opciju „Zatvoreno“ u odeljku „Status jedinice

  Pratite sledeće korake kako biste blokirali duže vremenske periode u okviru starog kalendara:

  1. Otvorite aplikaciju Pulse i dodirnite opciju „Raspoloživost
  2. Dodirnite opciju „Izmeni više datuma“ u okviru kalendara
  3. Izaberite period koji želite da blokirate
  4. Dodirnite opciju „Otvorite ili zatvorite smeštajne jedinice
  5. Dodirnite opciju „Sačuvaj“ ako koristite iOS ili kvačicu ukoliko koristite Android
  6. U slučaju da imate više objekata, izaberite onaj koji želite da ažurirate
  7. Odaberite sobu ili jedinicu za koju želite da blokirate datume
  8. Dodirnite opciju „Zatvori“ u odeljku „Status jedinice
  9. Dodirnite opciju „Sačuvaj“ ako koristite iOS ili kvačicu ukoliko koristite Android

  Novi kalendar: zatvaranje jedinica u aplikaciji Pulse

  Ukoliko koristite novi kalendar u okviru prikaza u listi, evo kako možete da blokirate pojedinačne datume:

  1. Otvorite aplikaciju Pulse i dodirnite opciju „Raspoloživost“.
  2. Skrolujte naniže do datuma koji želite da blokirate i dodirnite preklopno dugme pored odgovarajuće sobe ili jedinice. Status će se promeniti iz „Dostupno za rezervisanje“ u „Zatvoreno“.

  Ako koristite prikaz kalendara, evo kako možete da blokirate pojedinačne datume:

  1. Otvorite aplikaciju Pulse i dodirnite opciju „Raspoloživost“.
  2. Ukoliko imate više od jednog objekta, dodirnite onaj koji želite da ažurirate.
  3. Ako koristite prikaz kalendara, dodirnite sobu/jedinicu i datum koji želite da blokirate. Ukoliko pregledate datume u listi, skrolujte naniže do datuma koji želite blokirate.
  4. Ako koristite iOS, dodirnite preklopno dugme pored naziva sobe ili jedinice kako biste ga pomerili na opciju „Zatvoreno“. Ukoliko upotrebljavate Android, dodirnite preklopno dugme u delu „Status jedinice“ da biste ga pomerili ulevo.
  5. Dodirnite opciju „Sačuvaj“ ako koristite iOS ili kvačicu ukoliko koristite Android.

  Pratite sledeće korake kako biste blokirali duže vremenske periode u okviru novog kalendara:

  1. Otvorite aplikaciju Pulse i dodirnite opciju „Raspoloživost“.
  2. Ukoliko imate više od jednog objekta, dodirnite onaj koji želite da ažurirate.
  3. Ako koristite prikaz kalendara, dodirnite vrstu sobe ili jedinice koju želite da blokirate. Ukoliko pregledate datume u listi, skrolujte naniže do datuma koje želite da ažurirate, a zatim dodirnite vrstu sobe ili jedinice koju nameravate da blokirate.
  4. Dodirnite opciju „Izmenite više datuma“, a potom izaberite period koji želite da blokirate.
  5. Dodirnite opciju „Otvorite ili zatvorite smeštajne jedinice“, a zatim opciju „Zatvori“ u okviru odeljka „Status jedinice“.
  6. Dodirnite opciju „Sačuvaj“ ako koristite iOS ili kvačicu ukoliko koristite Android.

   

  If you’re viewing the calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Click on the Room status of an open and bookable date that you want to block

  Here’s how to block longer periods of time in list view:

  1. Click on Bulk edit
  2. Select the start and end dates for the period you want to block
  3. Use the checkboxes to select which days of the week you want to block
  4. Click on Room status and then click on Close room
  5. Click on Save changes

   

  If you’re viewing the calendar in monthly view, here’s how to block dates:

  1. Log in to the extranet and click on either Calendar & Pricing or Rates & Availability, and then on Calendar
  2. Select the room or unit that you’d like to block from the drop-down list
  3. Select the dates you want to block this room or unit for, either by dragging the two three-lined icons on the calendar itself or by entering the dates into the Start date and End date fields
  4. Under Open or close for bookings, click on Closed to block those dates
  5. Click on Save and the dates will turn red to confirm that they’re now blocked for bookings

  To see an overview of your property’s long-term availability, switch your calendar to the yearly view. To do this, click on the drop-down box that displays the name of the view you’re currently using and then click on Yearly view.

   

  You can also block off dates in your calendar using the Pulse app. How you do this depends on whether you use the old or new calendar.

  If you’re using the old calendar, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Select the date you’d like to block
  3. Scroll down to the room or unit that you want to block, then change the room status from Open to Closed
  4. Tap Closed in the Room status section

  Here’s how to block longer periods of time using the old calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability
  2. Tap Edit multiple dates under the calendar
  3. Select the date range you’d like to block
  4. Tap Open or close rooms
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android
  6. If you have multiple properties, select the one you want to update
  7. Select the room or unit you want to block dates for
  8. Tap Close in the Room status section
  9. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android

  If you’re using the new calendar in list view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. Scroll down to the date you’d like to block and tap the toggle button next to the applicable room or unit. The status will change from Bookable to Closed.

  If you’re using calendar view, here’s how to block individual dates:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit and date you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the date you’d like to block.
  4. If you’re using iOS, tap the toggle button next to the room or unit name to move it to the Closed position. If you’re using Android, tap the toggle button on the Room status row to move it to the left position.
  5. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Here’s how to block longer periods of time using the new calendar:

  1. Open the Pulse app and tap Availability.
  2. If you have more than one property, tap the one you’d like to update.
  3. If you’re using the calendar view, tap the room or unit type you’d like to block. If you’re viewing the dates in a list, scroll down to the dates you’d like to update and then tap on the room or unit type you want to block.
  4. Tap Edit multiple dates and then select the date range you’d like to block.
  5. Tap Open or close rooms and then tap Closed in the Room status section.
  6. Tap Save if you’re using iOS, or tap the tick if you’re using Android.

  Old calendar

  New calendar

  Old Pulse calendarNew Pulse calendar

  Da li je ovaj članak koristan?