Da li Booking.com može da mi pomogne u slučaju preklapanja rezervacija?

Ako imate više od jedne potvrđene rezervacije za istu jedinicu na isti datum, došlo je do preklapanja rezervacija.

Iako ova situacija nije idealna, razumemo da greške mogu da se dese. Najbolji i najlakši način da se ova situacija reši jeste da pokušate da smestite gosta u neku od svojih slobodnih jedinica slične ili bolje kategorije.

Ukoliko to nije moguće, zamolićemo vas da preuzmete troškove premeštanja gosta u smeštajni objekat koji je u blizini i sličnog ili boljeg standarda. Ako vam je potrebna pomoć, putem kartice „Pošta“ u svom ekstranetu možete da kontaktirate naš Korisnički servis dostupan 24 sata dnevno.

Kada gost bude premešten u odgovarajući smeštaj, otkazaćemo prvobitnu rezervaciju.