Da li mogu da odbijem rezervaciju?

Rezervacije nije moguće odbiti, već objekat može samo da ih menja u određenim situacijama.

Sve rezervacije se momentalno potvrđuju i objekat mora da ih prihvati.

U slučaju preklapanja rezervacija ili u nepredviđenim okolnostima, gost će morati da bude premešten.

Ako želite više informacija o postupanju u slučaju preklapanja rezervacija, pročitajte ovaj članak.