Izmena rezervacija pre prijavljivanja

Ažurirano pre 11 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Rezervacije gostiju na našoj platformi se automatski potvrđuju. U zavisnosti od vrste rezervacije, imate mogućnost da promenite datume rezervacije ili da gostima pošaljete zahtev za izmenu datuma putem ekstraneta ili aplikacije Pulse. Kako biste mogli sami da izmenite rezervacije ili gostima pošaljete zahtev za izmenu datuma, potrebno je da ispunite uslove objašnjene u ovom članku. U svim ostalim slučajevima će biti potrebno da izmenu datuma zatražite od nas.

Imajte na umu da ne možete da menjate datume smart flex rezervacija. Kako biste videli koje vaše rezervacije su napravljene u okviru programa „Smart flex rezervacije“, posetite stranicu „Rezervacije“ u ekstranetu i upotrebite filter „Smart flex rezervacije“ da biste videli „Status rezervacije“.


Odeljci ovog članka:


Kako da izmenite datume rezervacije pre prijavljivanja

Izmenu datuma rezervacije možete da izvršite do trenutka kada se gost prijavi. Ovo važi za sve vrste rezervacija, osim ukoliko su u pitanju otkazane ili smart flex rezervacije. Datume rezervacije možete da izmenite sami ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Plaćanje je izvršeno putem Usluge naplate kompanije Booking.com ili objekat ima odgovarajuću raspoloživost za izabranu jedinicu
 • Nije došlo do preklapanja određene rezervacije
 • Novi datum prijavljivanja ne može biti u prošlosti, osim u slučaju kada plaćanje nije izvršeno putem Usluge naplate kompanije Booking.com
 • Dužina boravka i cena ostaju iste

Pratite sledeće korake kako biste izmenili datum rezervacije:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili aplikaciju Pulse
 2. Kliknite na „Rezervacije i izaberite rezervaciju čije datume želite da izmenite
 3. Kliknite na „Izmeni datume rezervacije“ i dodajte nove datume prijavljivanja i odjavljivanja u okviru opcije „Izaberite nove datume
 4. Kliknite na „Izmeni datume“ da biste dovršili postupak

Vaš gost će primiti e-poruku sa podacima o zahtevu za izmenu datuma nakon što dovršite gorenavedene korake. Imajte u vidu da ne proveravamo raspoloživost u vašem kalendaru. Umesto toga, automatski ćemo otvoriti raspoloživost kako bismo omogućili izmenu datuma.


Kako da zatražite izmenu datuma

Takođe možete gostima da pošaljete zahtev za izmenu datuma rezervacije do trenutka prijavljivanja u objekat. Ovo važi za sve vrste rezervacija, osim za smart flex rezervacije. To je moguće ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Plaćanje nije izvršeno putem Usluge naplate kompanije Booking.com
 • Nije došlo do preklapanja određene rezervacije
 • Objekat nema odgovarajuću raspoloživost za izabranu jedinicu
 • U slučaju da rezervacija obuhvata više jedinica, biće izmenjena čitava rezervacija
 • Novi datum prijavljivanja ne može biti u prošlosti

Pratite sledeće korake kako biste izmenili datum rezervacije:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili aplikaciju Pulse
 2. Kliknite na „Rezervacije i izaberite rezervaciju čije datume želite da izmenite
 3. Kliknite na „Zatražite izmenu datuma“ i dodajte nove datume prijavljivanja i odjavljivanja u okviru opcije „Izaberite nove datume
 4. Kliknite na „Proveri raspoloživost i cene“ kako biste videli pregled predložene rezervacije
 5. Kliknite na „Pošalji gostu“ da biste dovršili postupak

Gost mora da odobri vaš zahtev u roku od 24 sata kako bi izmena datuma bila dovršena. Tokom ovog perioda, vaša raspoloživost će biti blokirana za nove datume dok se zahtev ne odobri, odbije ili istekne. Ukoliko gost odobri izmene, dobićete obaveštenje i e-poruku o potvrdi. Ako odbije zahtev ili on istekne, rezervacija će ostati nepromenjena.


Cene zahteva za izmenu datuma

Kada tražite izmenu datuma, možete ručno da prilagodite dužinu boravka pre nego što se gost prijavi. Cena za nove datume će biti ona koju ste podesili u kalendaru.

Proverićemo raspoloživost u vašem kalendaru. Ukoliko imate dovoljno raspoloživosti i nova rezervacija ispunjava sve uslove i poštuje sva pravila prvobitne rezervacije, možete da gostima pošaljete zahtev. Takođe možete izabrati da zadržite cenu prvobitnih datuma ako rezervacija ne uključuje obroke i dužina boravka ostane ista.

 Ukoliko ne ispunjavate ove uslove ili nemate raspoloživost, i dalje ćete moći da pošaljete zahtev. U tom slučaju, cena rezervacije će ostati ista ako se dužina boravka ne promeni. Ukoliko se dužina boravka razlikuje, izračunaćemo novu cenu na osnovu prosečne cene po danu za stare datume rezervacije.

Da li je ovaj članak koristan?